Nelson

Nelson

Rani hibrid jakog grmolikog porasta. Grmoliki habitus rezultira lakšim uzgojnim metodama i omogućuje gušći sklop sadnje. Prve plodove zameče blizu središta stabljike, ali ako su uvjeti povoljni može izbaciti zaperak sa kasnijim zametanjem plodova. Plodovi su plosnato okruglog oblika, glatki sa jedva vidljivim rebrima. Unutrašnjost je lijepo obojena, uniformirana sa izuzetnom kvalitetom mesa.
×
Kultura
Tikva
Tip kulture
Tikva siva
Ostale sorte tipa Siva