Marize

Marize

Izvrsna nova batavia s najvećim mogućim otpornostima na sve sojeve plamenjače. Atraktivne svijetlo-zelene boje listova. Formira otvorenu rozetu izrazito kovčavog lista.
Otporna na rubnu palež i procvjetavanje.
×
Kultura
Salata
Tip kulture
Batavia
Otpornost visoka
Bl:16-32,34,36EU/TBSV
Tolerancija
tolerantna na mraz i ekstremno niske temperature
Metoda uzgoja
Staklenik
Variety_ArtificalLightning_Label
Ne
Kultivacija na visokoj žici
Ne
Suited for
Fresh cut
Hidroponični
Ne
Organsko
Ne
Ostale sorte tipa Batavia