Verantwoordelijkheid

Informatie

Verantwoordelijkheid

Responsibility: hands protecting a young plant

Vrijheid om zelfstandig te werken

Iedere werknemer voelt zich bij Enza Zaden verantwoordelijk voor zijn werk. Dit uit zich door grote betrokkenheid. Betrokkenheid bij het eigen team en bij het bedrijf in zijn geheel. 

Iedere schakel in ons bedrijfsproces is belangrijk en alle schakels zijn met elkaar verbonden. Omdat iedereen zich onderdeel voelt van één geheel zetten medewerkers zich met plezier in om iedere dag weer een mooi resultaat te behalen. 

Managers hebben vaak een coachende rol waarbij ze sturen op doelen. Onze medewerkers werken zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor het behalen van hun doelen. Het is functieafhankelijk op welke manier en in welke mate hier invulling aan wordt gegeven.