Enza Zaden Geschiedenis: Pioneersgeest 1938 - 1959

Informatie

Geschiedenis - 1938-1958 - Pioneersfase

1938 - 1958

Het startte met de pioniersgeest van Jacob Mazereeuw. Hij richtte in 1938 ‘De Enkhuizer Zaadwinkel’ op. Aanvankelijk verkocht hij groentezaden, pootaardappelen en peulvruchten aan consumenten met volkstuinen.  Na de Tweede Wereldoorlog ging alle aandacht uit naar professionele telers van groenten in de vollegrond en onder glas. Al snel wist Jacob Mazereeuw de handel met enkele onderscheidende producten uit te bouwen.