E23L.2300: Nieuwkomer in de zomer

29 mei 2017 Nieuws

Komkommerras E23L.2300

komkommerras Sumapol, komkommerras E23L.2300, komkommer Sumapol, komkommer E23L.2300

De nieuwkomer in de zomer 

Enza Zaden introduceert het zomer- en herfstras E23L.2300. Dit ras is in 2016 volop getest in de praktijk en heeft de hele zomer en herfst in talloze proeven gestaan. De eerste volle afdeling van dit ras is in de herfst geteeld. Deze zomerteelt is in Nederland inmiddels 20 hectare van E23L.2300 geplant en/of gezaaid.

E23L.2300 valt op door een aantal bijzondere kenmerken:

  • Open, compact gewas met kleiner blad.
  • Enkelvruchtig, weinig opschot.
  • Snelle komkommer.
  • Goede vrucht- en gewaskleur.
  • Vlotte scheutgroei.
  • Sterk tegen abortie.

Unieke genetische eigenschappen

Deze uiterlijke eigenschappen gaan gepaard met unieke genetische eigenschappen. E23L.2300 heeft namelijk een hoge mate van meeldauwresistentie en is genetisch sterk tegen Mycosphaerella. Tellingen in praktijkproeven wijzen dit uit. Zowel in de zomer als in de herfst gaf dit ras de helft of minder mycosvruchten dan standaardrassen. Een uniek resultaat, wetende dat E23L.2300 een vergelijkbare of zelfs hogere productie levert en dat 2016 een mycosgevoelig jaar was.

Oogstcijfers 2016 

In totaal zijn er tientallen praktijkproeven gedaan in 2016. Deze proeven bevestigen de cijfers die we in de screenings hebben gezien. De resultaten uit de screenings en de proeven bevestigen dat E23L.2300 een ras is met potentie. Het ras blinkt uit in productie, kwaliteit, houdbaarheid en resistenties.

West-Nederland

Hoofdras: ras X
Plantdatum: 20 april
Aantal oogstweken: 11

Resultaat einde teelt:


Stuks     Kg         
Hoofdras X        88 38,2
E23L.2300 88 39,2

Zuid-Nederland

Hoofdras: ras Y
Plantdatum: 14 april
Aantal oogstweken: 10

Resultaat einde teelt:


Stuks     Kg          
Hoofdras Y      74,8 29,9
Ras X 75,8 30
 E23L.2300 75,7 30,3

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit ras contact op met uw Enza Zaden vertegenwoordiger.