Enza Zaden eerste bedrijf met NAFI-certificaat

11 juni 2018 Nieuws

Enza Zaden eerste bedrijf met NAFI-certificaat

Enza Zaden behaalt als eerste bedrijf NAFI-autorisatie

Door NAFI zelf garant staan voor kwaliteit

Op donderdag 7 juni 2018 reikte Adrie Molenaar, manager Team Internationale Systemen van Naktuinbouw, het eerste NAFI-certificaat uit aan Vincent van Bentum van Enza Zaden. NAFI (Naktuinbouw Authorized Field Inspection) is een nieuw systeem dat zaadbedrijven autoriseert voor monitoring van de zaadproductie. Het richt zich vooral op het voldoen aan allerlei eisen op de gebieden identiteit, kwaliteit en gezondheid.

De afgelopen maanden werkte onze afdelingen Productie en Quality Assurance hard om aan de NAFI-voorwaarden te voldoen.

Dankzij de NAFI-autorisatie kunnen onze hiervoor opgeleide Productie Specialisten zelf hun teelt inspecteren en beoordelen en garant staan voor de kwaliteit. Op deze manier hoeft er geen controle/steekproef door de Naktuinbouw meer gedaan te worden. De keuring is nodig voor afgifte van fytosanitaire certificaten door onze afdeling Customer Service.

Wij hebben ervoor gekozen om ons in eerste instantie te laten autoriseren voor het bepalen van raszuiverheid en plantgezondheid van in Nederland geproduceerde tomaat- en komkommerzaad. In de toekomst kan dit worden uitgebreid.

NAFI is een onderdeel in het verificatieprogramma voor zaadproductie en markttoegang, waar bijvoorbeeld ook NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories) onder valt. Sinds 2017 is het mogelijk om deel te nemen aan NAFI. Enza Zaden is het eerste bedrijf met een autorisatie.

Waarom het NAFI-certificaat?

  • Het helpt deelnemers de monitoring van zaadproducties naar een hoger niveau te tillen.
  • Als aanvulling op het keuringssysteem van Naktuinbouw. Om de resultaten van die (meer frequente) bedrijfsinspecties te kunnen gebruiken voor de keuringen.
  • De wet vereist nu dat keuring in het kader van afgifte van fytosanitaire certificaten door een keuringsinstantie gebeurt, onder eindverantwoording van de NVWA. We werken er aan om dat in de toekomst ook de resultaten van bedrijfsinspecties onder NAFI hiervoor kunnen worden gebruikt.
  • Doel is dat ook buitenlandse NPPO's (in Nederland de NVWA) een (gerechtvaardigd) vertrouwen krijgen in dit system.

Voorlopig is NAFI exclusief voor zaadbedrijven: bedrijven met als kernactiviteit productie en marketing van zaden van eigen rassen. In de toekomst kan het systeem worden uitgebreid naar andere sectoren, bijvoorbeeld boom- en plantenkwekerijen.

Wanneer is een bedrijf NAFI geautoriseerd?

Als een bedrijf voldoet aan de NAFI-voorwaarden - waar Naktuinbouw audits op doet - kan het geautoriseerd worden. De voorwaarden zijn te vinden op de Naktuinbouw-website.

De NAFI-voorwaarden zijn gebaseerd op voor dit doel relevante eisen, zoals het keuringsreglement Naktuinbouw, OECD-zaadschema's en de EU-Plantgezondheidsverordening 2016/2031.