Teelttip rode paprikarassen

22 februari 2018 Nieuws

Teelttip rode paprikarassen

paprika, rood

Maranello, Maldonado, Maduro en Mavera

Het paprikaseizoen is inmiddels alweer een paar maanden onderweg. Een goed moment om de stand van zaken op te nemen wat betreft de rode paprikarassen van Enza Zaden: Maranello, Maldonado, Maduro en Mavera.

Hoe verloopt de teelt tot nu toe en hoe zorgen we voor een goed verloop van de rest van de teelt? In deze teelttip leest u alles over de zetting, temperatuur, watergift en schermsturing.

Start van de teelt

Na een donkere december en eerste helft van januari kwam er in de tweede helft van januari eindelijk wat zon. In het zuiden van Nederland waren er tot 20 januari 4 dagen waarop er een ‘normale hoeveelheid’ licht geteld werd. Tuinders hadden dus geen andere keuze dan rustig te starten wat betreft temperatuur.  Als je in deze periode de temperatuur te hoog laat oplopen, resulteert dat vooral op 3- en 4-stengelsystemen tot ongelijke stengels en een dunner wordende plant. Ook om de bloemen en knoppen voldoende sterk te houden was het van belang de temperatuur rustig op te bouwen. Doordat tuinders dit goed hebben aangepakt, vielen de gewasstanden rond half januari helemaal niet tegen. Met een relatief vlotte zetting tot gevolg. De verschillen in rassen werden toen wel duidelijk zichtbaar.

Zetting

Maranello zet zoals we gewend zijn het makkelijkst van alle rassen. Maduro en Mavera zijn iets voller en sterker dan Maranello en hebben dus iets meer sturing nodig naar de zetting toe. Dit vertaalt zich dan in een iets diepere voornacht om toch even de generatieve actie te maken. Denk je bij Maranello aan een voornacht van 18 °C, dan zullen deze voornachten bij Maduro en Mavera een graadje dieper zijn.

Niet teveel vruchten

Door de zonnige dagen van de afgelopen tijd, vond makkelijk zetting plaats. De valkuil is dan om teveel vruchten te laten komen. Om de regelmaat in de plant te behouden is dit niet raadzaam. Bij 3- en 4-stengelsytemen is het bij Maranello, Maduro en Mavera goed om de vrucht op het 4e oksel te laten komen en de 5e eruit te dunnen. Daarna regelt de plant het zelf. Op 2-stengelsystemen kan er eventueel op het 3e oksel een vrucht aangehouden worden.

Bij het ras Maldonado kan er op het 3e oksel wel een vrucht worden aangehouden. Dit omdat de vruchten van Maldonado minder zwaar worden en de plant dus iets makkelijker blijft groeien. Maar ook bij dit ras is het raadzaam om het 1ste oksel na de gezette vrucht er uit te dunnen.

Het 6e oksel zie je op veel plaatsen ook zetten. Op 3- en 4-stengelsystemen is 5 tot 6 vruchten per plant het meest ideale. Bij de wat vroegere zaaiers met Maranello (eerste helft oktober) zien wij in week 7 alweer een enkele bloem zetten op het 8e oksel, met 1 vrucht per stengel op het 4e. Idealerwijs worden dit 2 vruchten op 8 en 9 of 9 en 10.

Temperatuur

Als de vruchten eraan zitten, kan er gang in temperatuur gemaakt worden. Doel hiervan is snel uitgroeiende vruchten die niet al te zwaar worden. Dit zorgt voor meer regelmaat. Ook als de kop wat dunner wordt, moet er vlot geteeld worden. Dit om zoveel mogelijk snelheid op de vruchten te houden en dus regelmaat in de plant. 

Dat betekent ook dat er met zonnig weer een minimum buis in blijft. Zonder deze buis is het kil onderin. Bovendien mogen de wortels niet vergeten worden. Die lijden onder de plantbelasting en moeten gestimuleerd blijven om zich te ontwikkelen. Stel het lucht zodanig in dat er bij 22,5 a 23 °C een beetje uitwisseling plaatsvindt. De nachttemperatuur is ook aangepast naar boven. Dat is prima, maar blijf wel naar de kwaliteit van de bloemen kijken en ga daarin niet te ver als het licht er niet is. Bij Maldonado zit er, in vergelijking tot Maranello, Maduro en Mavera, altijd wel een voornachtje in.

Maldonado is de meest lichtgevoelige. Bij dit ras moet dus sterker gereageerd worden op het licht. Dat wil zeggen dat je op lichte dagen bij Maldonado goed door kunt telen, maar op donkere dagen rustig aan moet doen voor behoud van bloemen en knoppen. Het is bij Maldonado dan ook geen uitzondering dat de voornacht op donkere dagen naar 15 of 16 °C gaat.

Water

Geef nu in de periode met snel uitgroeiende vruchten genoeg water. Zeker Maranello, Maduro en Mavera gaan hard. Deze vruchten hebben dus voldoende water nodig. Begin in de ochtend echter niet te vroeg met water geven. Start pas met water geven als de plant actief is en begint met verdampen. Ga in de avond ook niet te lang door, maar ga gewoon met de natuur mee. Op donkere dagen dus eerder stoppen met water geven dan op lichte dagen. Als op lichtsom water gegeven wordt, gaat dit dus zo goed als vanzelf.

Schermsturing

Deze tijd is ook een overgangsperiode wat betreft buitenomstandigheden. Het kan overdag al aardig scherp zijn als het zonnetje schijnt. Maar de nachten kunnen nog behoorlijk koud zijn.  Dit vraagt dus om maatwerk wat betreft schermsturing. 

Let met het openen van het scherm goed op. Als het boven het scherm nog te koud is, open dan niet te vlot om kou val te voorkomen. Begin dus altijd eerst met kieren. Dit zorgt  er ook voor dat er niet te veel temperatuurschommelingen ontstaan. Het openen van het scherm is in het voorjaar bijna altijd handwerk. Dit is bijna niet automatisch in te stellen, omdat de buitenomstandigheden elke morgen anders zijn.

Het sluiten van het scherm in de avond is ook afhankelijk van de omstandigheden. Bij zonnig en koud weer kan het scherm relatief vlot dicht. Dit om geen koude koppen te krijgen door te veel uitstraling en om nog wat warmte mee te nemen naar de vooravond. Bij mild en donker weer kan het scherm later dicht. Dit ook om te voorkomen dat er al vroeg veel te veel vocht in de kas zit.

Meer informatie over onze rode paprikarassen?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze paprika vertegenwoordigers.