Enten in paprikateelt komt steeds dichterbij

1 juli 2018 Nieuws

Enten in paprikateelt komt steeds dichterbij

Enten in paprikateelt komt steeds dichterbij

Hoe versnellen we de verhoging van paprikateelt productie?

Een vraag die van alle tijden is. Ruim 10 jaar geleden hield Wouter Lindeman, paprikaveredelaar bij Enza Zaden, zich dan ook al met die vraag bezig. “Toentertijd suggereerde iemand dat net als bij tomaat en aubergine, onderstammen hierin zouden kunnen werken. Die handschoen heb ik opgepakt en het resultaat is het veredelingsprogramma voor onderstammen geworden.”

Onderstammen bij paprikateelt lastiger

Volgens Wouter zien we de resultaten van die inspanningen in dit specifieke veredelingsprogramma langzaam maar zeker. “In de tomatenteelt zijn onderstammen en geënte planten al jaren gemeengoed. In dat gewas weet een geënt ras de groeikracht van de onderstam vrij gemakkelijk te vertalen in meer en zwaardere vruchten. Bij paprika is dat lastiger. Tien jaar geleden hebben wij een nieuw programma opgezet, waarmee we grenzen hebben verlegd. Het omslagpunt is nu bijna bereikt. Daarmee bedoel ik dat we een aantal specifieke, veelbelovende combinaties hebben ontwikkeld van onderstam en cultuurras die een significante meeropbrengst mogelijk maken. Mijn verwachting is dat een aantal innovatieve teeltbedrijven hier de komende jaren op kleine schaal ervaring mee wil opdoen. Dat is ook nodig, want zowel het opkweken als het telen van geënte planten, luistert erg nauw. In de paprikateelt draait alles om de juiste gewasbalans.”

Waarom enten?

“Er zijn grofweg drie redenen waarom paprikaplanten geënt worden,” legt Peter Buijks, Crop Sales Manager Paprika, uit

  1. “Ten eerste in de bio-teelt, vanwege bodemziektes en aaltjes. Daar is het eigenlijk een voorwaarde (zie hiervoor ook het interview met bio-teler Aldo van Os in deze Pepper News, red.).
  2. De tweede reden voor het enten van paprikaplanten is vanwege wortelproblemen in de substraatteelt. Het voordeel van geënte planten is dan dat er geen uitval is.
  3. De derde reden is het verhogen van de productie. Een geënte plant is krachtiger en heeft sterkere wortels. Dit resulteert in meer productie.”

Juiste combinatie onderstam en bovenstam

Het vinden van de juiste combinatie onderstam en bovenstam is essentieel bij het enten van paprikaplanten. Het team van Wouter Lindeman doet hier dan ook grondig onderzoek naar. En dit onderzoek heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld.

Wouter: “Het begon met allemaal test kruisingen, om te zien of er überhaupt combinaties van genetica zijn die een opbrengstverhoging laten zien. Na het eerste jaar screenings en proeven, bleek dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ was. Het leek erop dat we bepaalde combinaties hadden gevonden waar wat gebeurde. Die zijn we verder uit gaan werken. Dan kom je er op een gegeven moment ook achter dat niet alle bovenstammen evengoed werken op onderstammen. Dus dan is de volgende stap om te kijken welke combinaties goed werken.”

Invloed regime paprikateelt

Tijdens dit traject werd duidelijk dat het teeltregime van de teler ook van invloed is op het resultaat. “Daar zijn we toen ingedoken,” vervolgt Wouter. “Met praktijkproeven onderzoeken we samen met de teler wat het optimale teeltregime is.”

Een ander aspect waar de veredelaars van Enza Zaden rekening mee moeten houden, is dat enten voor een plant een hele zware operatie is. “Feitelijk knip je de plant gewoon doormidden. In de praktijk bleek dat het hersteltraject van enten langer duurt dan dat je aan de buitenkant van de plant kunt zien.” Ook daar doet Enza Zaden onderzoek naar. En dat resulteert weer in teeltrichtlijnen die voor de plantenkweker van belang zijn. En ook voor de teler in het begin van de teelt. “Feedback die we hierop ontvangen, nemen wij weer mee in het verdere onderzoek. Het is echt een gezamenlijk project,” aldus Wouter.

Praktijkproeven combinaties

Op dit moment is Enza Zaden in de praktijk specifieke combinaties van onderstam en bovenstam aan het beproeven. Deze praktijkproeven zijn volgens Wouter het resultaat van uitgebreide screening, diepgaand onderzoek, het vinden van de juiste combinaties en het opstellen van teeltrichtlijnen. “Dat we nu zover zijn gekomen is alleen mogelijk geweest door nauwe samenwerking tussen de screeningsbedrijven, teeltvoorlichters, sales specialisten en de R&D afdeling van Enza Zaden” aldus Wouter.

Mini- en long-conicals

Het werken met onderstammen is niet slechts voorbehouden aan de geblokte paprika’s. “We doen op dit gebied onderzoek in alle kleuren en types paprika. In mini-conicals hebben we nu al een aantal proeven lopen met verschillende onderstammen. Om ook daar te achterhalen wat de beste combinaties zijn. Hetzelfde geldt voor de long-conicals, maar dan op minder grote schaal. Eigenlijk is het zo dat we bij elk ras kijken wat deze doet in combinatie met een onderstam.”

Nieuwe onderstammen

Binnen Enza Zaden wordt naast het vinden van de juiste combinatie onderstam en bovenstam, ook gewerkt een het vinden van nieuwe onderstammen. “We zijn hier actief op aan het veredelen,” vertelt Wouter. “Het kan namelijk altijd beter. Enerzijds is er behoefte aan nieuwe onderstammen ten behoeve van meer productie in substraatteelt. Maar ook nieuwe onderstammen die beter resistent zijn tegen bodemziektes zijn welkom. Aan beiden wordt gewerkt. Het ideale plaatje is natuurlijk één onderstam die een significante productieverhoging geeft en ook een goed resistentie pakket heeft.”

Toekomst

De laatste jaren is er een toenemende interesse bij paprikatelers voor geënte planten. “Ook telers zien nu dat bepaalde combinaties productief gezien interessant zijn. Zodanig, dat de meerkosten eruit zijn te halen. De productie wordt dusdanig verhoogd, dat het de investering waard is,” aldus Peter. “Ik durf dan ook wel te zeggen dat we de komende jaren steeds meer geënte paprikaplanten in de praktijk zullen zien.”