Wij zijn een 'Great Place to Work'

4 november 2018 Nieuws

Wij zijn een 'Great Place to Work'

Medewerkers-onderzoek 2018

We mogen onszelf een jaar 'Great Place to Work' noemen. Dit omdat we voldoen aan alle gestelde criteria van het medewerkersonderzoek en de 'Culture Audit'. Donderdag 18 oktober nam Jeroen Schouten, HR Business Partner, de oorkonde in ontvangst. Al met al een zeer mooi resultaat waar we blij mee en trots op mogen zijn!

Wat voorafging

In de maand mei namen we deel aan het medewerkersonderzoek van Great Place to Work. Met de uitkomsten willen we onze organisatie versterken en verbeteren.

Culture Audit

Naast het medewerkersonderzoek werd er ook een 'Culture Audit' uitgevoerd. Dit is een evaluatie van ons werkgeversbeleid, dat inzicht in waar we nog in kunnen verbeteren.

Door deze twee metingen te combineren, ontstaat een compleet beeld van onze organisatie, waardoor we een uniek inzicht krijgen in de effectiviteit van ons gevoerde beleid.