Rode paprika E20B.0370 Macuba van Enza Zaden: sterk in resistentie

15 juli 2020 Nieuws

Rode paprika E20B.0370 Macuba van Enza Zaden: sterk in resistentie

Rode paprika Macuba

Richard van den Berg van Kwekerij Bergpeppers onthult de naam van zijn nieuwe hoofdras; Macuba

Het gewas stond al 7 maanden in de 2 kassen van Kwekerij Bergpeppers, maar nu kreeg het nieuwe ras E20B.0370 dan eindelijk een naam; Macuba. Richard van den Berg, eigenaar van deze kwekerij, , onthulde deze naam als zijn nieuwe hoofdras. Macuba is met zijn resistenties een krachtige toevoeging aan het assortiment rode paprikarassen van Enza Zaden.

Richard van den Berg van kwekerij Bergpeppers en teeltspecialist Frank Duijndam

 

Sterk ras met hoge tolerantie tegen meeldauw

Richard maakte de keuze voor Macuba vorig jaar in de periode augustus/september. Het ras was toen nog in de 2e screening-fase, wat een relatief vroeg stadium is voor een besluit om volveld te gaan. In het geval van Bergpeppers een oppervlakte van 17ha.

Richard verklaart: “Wij teelden de laatste jaren rassen als Maranello en Gialte. Dat ging in principe uitstekend, maar wij zagen in de regio steeds meer problemen ontstaan met ziekten en plagen. Met name het bronsvlekkenvirus (TSWV) en trips zijn in opkomst. Die laatste lijkt steeds moeilijker onder controle te krijgen.

Aangezien ik korte lijnen onderhoud met vertegenwoordigers en veredelaars van Enza Zaden, was ik al snel op de hoogte van het bestaan van Macuba en realiseerde ik mij dat dit ras een oplossing kon bieden. Macuba is namelijk Tm:0-2 en TWSV:0 resistent. Daarnaast is het ras ook nog eens hoog tolerant tegen meeldauw. Ik heb mijn zwavelpotten het hele jaar nog niet aangehad. Dat kan alleen maar een positief effect hebben bij de opbouw van biologische bestrijding.

Andere teeltstrategie

“Ten opzichte van mijn vorige standaard ras (Maranello) is de teeltstrategie wel even wat anders”, aldus Richard. “Je mag met Macuba eigenlijk niet te koud gaan, want dan loop je een risico op krimpscheuren. Door het donkere voorjaar en de vroege zaaidatum moesten wij wel een tijdje koud en kregen we in het eerste zetsel ook krimp. Terugkijkend zou ik daarom later zaaien en het eerste zetsel groen snijden. We hebben nu een temperatuur- en watergeefstrategie die passen bij dit ras en nu gaat het hartstikke goed. Het vruchtgewicht is vergelijkbaar met dat van Maranello en hij is nog 3 dagen sneller van de plant ook.”

Berno Moerenhout van Kwekerij De Eendracht

 

Goede kwaliteit en grofheid

Ook Berno Moerenhout van Kwekerij De Eendracht in Oosteind heeft Macuba gezet, namelijk op 1 Ha. Berno wilde ook rassen met TSWV resistentie en koos na het ras in een grotere proef gezien te hebben voor Macuba. Berno: “Wel zien we in sommige periodes van de teelt een krimpje op de vruchten onstaan. Dit proberen we tegen te gaan door onder andere wat later te beginnen met water geven en op wat meer donkere dagen ook eerder te stoppen om de worteldruk te beperken. Grofheid en kwaliteit zijn tot nu toe goed.” Berno is dan ook prima te spreken over zijn raskeuze.

Wil je meer informatie over Macuba? Neem dan contact op met onze teeltadviseurs.