"De beste omschrijving van Mexicaanse tuinbouw is groei"

21 maart 2021 Nieuws

"De beste omschrijving van Mexicaanse tuinbouw is groei"

cucumber Katrina

Samenwerking met Ahern Seeds versterkt

"Groei is het woord dat de recente ontwikkelingen in de Mexicaanse tuinbouw het best omschrijft," zegt Juan Labastida van Enza Zaden Mexico. Hij voegt toe dat de consumentvraag de grootste boost voor de groei van de sector is geweest. Het veredelingsbedrijf kondigde onlangs aan dat ze gaan samenwerken met de Mexicaanse zadendistributeur Ahern Seeds, nu de enige verkoper van komkommerzaad van Enza Zaden.

Gezondere voedselkeuzes

"Zonder twijfel vragen consumenten naar gezondere voeding. Daarin spelen groenten en fruit een belangrijke rol. Mexico heeft meer dan 115 miljoen inwoners en de VS en Canada zijn de belangrijkste exportmarkten, dus dat is nogal een uitdaging. Technologie komt eraan te pas om voor nieuwe oplossingen te zorgen en versproducten beschikbaarder te maken," zegt Juan, als hem wordt gevraagd wat de belangrijkste boost is voor de groei van de Mexicaanse glastuinbouw. "Nieuwe kassen worden het hele jaar door gebouwd, of worden gemoderniseerd met de nieuwste technologieën, om de teelt van gewassen op een veilige, betrouwbare, milieuvriendelijke en duurzame manier mogelijk te maken."

Mexicaanse markt

Juan is de marketingspecialist van Enza Zaden Mexico en hij heeft de markt zien ontwikkelen. "Mexico's markt gaat vooral voor slicer types. Die worden in heel het land jaarrond geteeld, de meeste in beschermde omgevingen. Er wordt zelfs nog gebruikgemaakt van vollegrondsteelt in de centrale en zuidelijke regio's van ons land," zegt Juan.

Het komkommerareaal is de laatste drie jaar ongeveer gelijk gebleven, wat betekent dat er telers bij zijn gekomen en af zijn gevallen, maar het uiteindelijke areaal is bijna hetzelfde. "Komkommers worden ook gezien als 'tijdelijk gewas': de cyclus is korter dan die van tomaten of paprika's, dus ze kunnen tussen seizoenen in geteeld worden, bijvoorbeeld als er een belangrijk exportcontract moet worden vervuld. Het gebeurt niet zo vaak, maar het gebeurt wel."

"De VS heeft ook een grote vraag naar slicer types, maar het lijkt te veranderen naar Long European Types (LET komkommers) en snacks. Dat komt vooral door biologische consumenten, maar gebeurt ook in de gangbare segmenten," gaat hij verder. "Bij LET en snacks hebben we een belangrijke verhoging gezien van het biologisch areaal in Centraal Mexico, door contracten voor de exportmarkten VS en Canada. Internationale verkopers telen in Mexico vanwege de klimaatomstandigheden (jaarronde beschikbaarheid) en de algemene teeltkennis van partners."

Adrian Delgado laat het ras Coatzin zien in Puebla, Mexico. Dit is een ras dat gekenmerkt wordt als slicer type.

Groeiende markt, blije telers?

Ondanks de groeiende markt en de hoge opbrengsten door verbeterde kassen, komt komkommers telen niet zonder risico's. Arbeidstekort is een probleem, net als in veel andere landen. En omdat veel input voor de tuinbouw moet worden geïmporteerd in Mexico kunnen valutafluctuaties ook nadelig zijn voor telers. "Het is vrij stabiel geweest, maar het is nog steeds een uitdaging voor sommige mensen en kan resulteren in hogere bedrijfskosten."

"Natuurlijk zijn er ziektes en plagen, die zijn er altijd in elk gewas en komkommers zijn geen uitzondering," zegt Juan. "Onze R&D collega's werken er elke dag aan om nieuwe rassen op de markt te brengen die beter om kunnen gaan met ziektes, en werken toe naar resistente rassen.

Ook werken we aan het verbeteren van de houdbaarheid, omdat ze lang onderweg zijn van waar ze worden geoogst naar de eindbestemming, en we willen telers en handelaren helpen bij het bereiken van optimale kwaliteit voor de consument."

Ook de beschikbaarheid van biologisch zaad wordt genoemd als uitdaging door telers. "De wereldwijde verhoging van de vraag is ook een uitdaging voor ons," bevestigt Juan. "We zijn er direct bij betrokken door extra ons best te doen en we hebben 100% gecertificeerd biologisch zaad voor de telers, wanneer ze het nodig hebben en een goede hoeveelheid."

Enza Zaden's R&D en commerciële team evalueren BAT komkommers in een kas van een teler.

Samenwerking

De versterkte samenwerking met Ahern Seeds, een van de belangrijkste zadendistributeurs in het land, gaat Enza en haar biologisch dochterbedrijf Vitalis helpen in het contact met telers, handel en verkooppartijen. "We zijn al meer dan twintig jaar partners. Ahern's commerciële en serviceteam doen er alles aan om dichtbij telers te zijn in elke regio, wat een moeilijke en veeleisende baan is," zegt Juan. "We werken nauw samen om hen opties te geven voor wat ze nodig hebben."

Vooral nu Covid-19 ervoor heeft gezorgd dat er geen beurzen of andere sectorbijeenkomsten zijn, en minder toegang tot kassen/bedrijven. "We staan nog steeds in nauw contact met telers, maar bezoek wordt steeds 'virtueler'," gaat Juan verder. "Samen met Ahern kunnen we overal dichtbij telers zijn. Ook werken we samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten, dus voordat we een nieuw product introduceren werken we met hen samen om 'het water uit te proberen' voor zowel telers als handelaren, om zeker te weten dat we alle benodigde kenmerken hebben en ook dichtbij de voorkeuren van de consument uitkomen."

"We zullen blijven werken aan het verbeteren van de samenwerking om telers zo goed mogelijk te helpen, en ook de handelaren. Dat doen we door nauw in contact te blijven," zegt Juan. "We zullen nieuwe en verbeterde rassen blijven presenteren, die het best geschikt zijn voor lokaal en regionaal gewasmanagement dat resulteert in hogere opbrengsten, hogere kwaliteit en algemene bedrijfsgroei voor deelnemers."

Ahern is een trotse partner van Enza Zaden.

Bron: Groenten nieuws
Publicatiedatum: vrijdag 19 mrt 2021