Interview met teler Gerard de Haas over Margrethe

20 mei 2021 Nieuws

Teler Gerard de Haas over Margrethe

Rode paprika Margrethe

"Ik ben super tevreden over de teelt van Margrethe tot nu toe"

Teler Gerard de Haas uit Naaldwijk, van de gelijknamige kwekerij, teelt in twee kassen rode paprika’s. Op 2,5ha Margrethe en 1,4ha Maranello. Vorig jaar had hij een proef van het ras Margrethe staan. De goede vruchtkwaliteit was de belangrijkste reden voor Gerard om nu in één kas volledig Margrethe te telen. “Vorig jaar viel de mooie glanzende paprika erg op, met name in de tweede helft van het jaar. Ik oogstte aanzienlijk meer klasse 1 vruchten. Een goede reden om over te stappen.” Naast de blijvende kwaliteit naar het einde van de teelt toe, valt ook de hoge productie en het gemiddeld vruchtgewicht op.

 

Ervaringen: van start tot teelt nu

Gerard teelt Margrethe op een 3-stengelsystem in een traditionele teelt. Het ras is op 26 oktober gezaaid en op 25 en 26 november geplant. Gerard over de teelt tot nu toe: “De plant groeide in het begin goed weg. Het is een mooi en groeizaam gewas. Wij wilden zetting op het vierde oksel. Mede doordat we zijn gestart onder vast folie hebben wij daar wel even flink ons best voor moeten doen, maar dat is uiteindelijk goed gelukt.”

Hij vervolgt: “Momenteel zijn we in het derde zetsel aan het snijden. Afgezien van een gat van een week tussen de eerste twee zetsels, hebben we vanaf het eerste zetsel vrijwel continu kunnen snijden. Mede door het mooie weer in februari, was het gemiddeld vruchtgewicht in het begin wel erg hoog, namelijk 275 gram. Nu is het vruchtgewicht stabiel met gemiddeld 200 gram.” 

Teler Gerard de Haas, van de gelijknamige kwekerij.

Arbeid: intensiever in begin

"Tot een maand geleden was er meer draai- en topwerk in vergelijking met Maranello, waarschijnlijk door de groeikracht van het gewas. Nu staat het gewas generatief en is de arbeid stabiel. Ik verwacht ook dat dit zo blijft. Vorig jaar liep de gewaslengte van Margrethe vanaf dit punt ook niet verder uit,” aldus Gerard.

Kwaliteit van Margrethe

De doorkleuring van Margrethe is in het eerste zetsel wat trager. Met name bij een wat vegetatieve gewasstand kwam er ook wel wat lichte krimp voor. Gerard geeft aan dat hij dit nauwelijks is tegengekomen. Ook heeft hij tot nu toe niet of nauwelijks last van oortjes gehad. Vorig jaar heeft hij in zijn proef op enkele momenten wel wat binnenrot aangetroffen. Gerard legt uit: “We konden toen niet op het ras sturen, maar nu wel. We houden bewust een hogere EC aan. Met op dit moment 2,6 EC meedruppelen in het algemeen en in de mat tussen 3,3-3,5 EC. Ook is de maximum buistemperatuur in de ochtend een paar graden hoger dan in de kas waar Maranello staat. Met de combinatie van hogere EC en goede temperaturen verwacht ik dit jaar geen problemen met binnenrot.”

“Ik ben super tevreden over de teelt tot nu toe”

Gerard concludeert: “Ik ben super tevreden over de teelt tot nu toe. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar verwacht zeker dat de teelt verder ook goed zal verlopen. De combinatie van goede kwaliteit en hoge productie maakt dat Margrethe het perfecte ras is voor mij.”