Alles over komkommerras Dee Scribe

Informatie

Alles over Dee Scribe

Komkommer

Bontvirusresistentras met een hoge productie

  • Intermediaire bontvirusresistentie voor een gezonde teelt
  • Hoge resistentie tegen meeldauw
  • Hoge productie in zowel traditionele teelt als hogedraad
  • Sterk en compact gewas

Gewas

Dee Scribe is geschikt voor zowel hogedraadteelten als de traditionele teelt.

Hogedraad

Het gewas van Dee Scribe is compact en sterk. Het groeit vlot weg met grove bladeren en een donkergroene kleur. In eerste instantie levert het ras wat dubbele vruchten en opschot. Eenmaal belast verandert het karakter van het gewas enigszins. De bloei en vruchten zijn snel en het bladformaat neemt al snel kleinere proporties aan. Daarmee verandert ook de bladstand van hangend naar opstaand. Ook wordt het ras dan enkelvruchtig, wat het snoeien vergemakkelijkt. In het najaar gaat het gewas goed door en is er weinig gevoeligheid voor het afnemende buitenlicht. De productie is hoog.

Traditioneel

Door de groeikracht is het ras voornamelijk geschikt voor plantingen in april, mei en juni. Met zijn dubbele vruchten en het grove blad is het gewas ietwat bewerkelijk op de stam. Dat wordt op de rank weer gecompenseerd door de open groei. De vruchten zijn vlot en zeer uniform te noemen. Om de groeikracht te beteugelen, adviseren we generatieve sturing en voldoende belasting aan te houden. Verder komen de ranken vlot en compact. De bloei op de rank volgt snel en de aanleg is veelal dubbel. Snelheid met een actief klimaat is ook hier het devies. De productie is wederom hoog.

Vrucht

Dee Scribe geeft vlotte en uniforme komkommers. De kwaliteit, mits vlot geteelt, is erg mooi. De vruchten glanzen en hebben een mooie rib. Ook zijn de vruchten recht en goed gevuld. Op het kortst bedraagt de lengte nog altijd ruim 27 centimeter, waardoor de lengte nooit discutabel kort wordt. Op de rank worden de vruchten met circa 33 centimeter nooit te lang.

Resistenties

Dee Scribe is hoogresistent tegen meeldauw. Dat betekent dat de meeldauwbestrijding niet leidend hoeft te zijn voor de gewasbescherming. Echter om andere schimmels te bestrijden zijn toch regelmatig behandelingen nodig. Daarnaast beschikt het ras over resistentie tegen bontvirus. De resistentie ligt op een iets lager niveau dan de bekende rassen zoals Dee Lite. Belangrijk is om het ras dus niet in een (zwaar) besmette kas te planten. Naarmate het gewas groeit neemt echter wel de resistentie toe en zal het ras bijdragen aan een bontvirusvrije en productieve teelt tot het einde aan toe.