komkommerras Baltimore (E23L.2399)

Informatie

Alles over Baltimore (E23L.2399)

Komkommerras E23L.2399

Productief en open

  • De nieuwkomer voor de vroege zomerteelten
  • Zeer productief
  • Groen en vitaal gewas tot einde teelt
  • Open en enkelvruchtig op de stam
  • Hoge meeldauwresistentie
  • Uniforme en mooie kwaliteit tot einde teelt

Baltimore is een zomerras, te planten vanaf maart. Het gewas kenmerkt zich door een open groei naar de draad. Het ras is enkelvruchtig en heeft een opstaand blad, iets grover dan Sumapol. Ook geeft het weinig tot geen opschot op de stam. De ranken groeien beheerst en het gewas is enorm sterk tegen chlorose. Het gewas houdt generatieve groei en blijft open. De productie zit in de hoogste regionen.

Vrucht

Baltimore levert geen lange vruchten. De vruchten zijn echter wel iets grover dan Sumapol. Op de stam zakt de vruchtlengte op zijn kortst terug naar circa 27 cm. Eenmaal op de rank blijft de maat zeer uniform met maximaal circa 34 centimeter. De vruchten zijn gevuld, recht en geribd. Het is een prachtige komkommer om te zien, tot het einde van de teelt toe.

Resistenties

Baltimore is hoogresistent tegen meeldauw. Dat betekent dat de meeldauwbestrijding niet leidend hoeft te zijn voor de gewasbescherming. Echter om andere schimmels te bestrijden, zijn toch regelmatig behandelingen nodig. De frequentie is echter lager. Daarbij is het grote voordeel dat je als teler flexibel bent indien het ’s avonds in de kas te warm is voor een goede behandeling.

Telers aan het woord

1 teler deelde zijn ervaringen over Baltimore.
Benieuwd? Bekijk dan het interview.

Onze komkommerspecialisten