Dee Jay
Producten & Diensten

Dee Jay

Vlot groeiende en lange plant, ijzersterke vruchtkleur, langere komkommer, open en dunne plant, chlorose bij hoge temperaturen, geschikt voor licht gestookte teelten.
×
Gewas
Komkommer
Type
Lang
E-nummer
E23L.2335
Resistenties HR
Cca/Ccu
Resistenties IR
CGMMV/CVYV/Px
Zaaiperiode
Maart, april, juli
Teeltregio
Vroege zomer en herfst Duitsland, België