Dee Lite
Producten & Diensten

Dee Lite

Krachtig, vegetatief gewas dat generatieve sturing nodig heeft in de stamfase.
×
Gewas
Komkommer
Type
Lang
Resistenties HR
Cca/Ccu
Resistenties IR
CGMMV/CMV/CVYV/Px
Zaaiperiode
Mei, juni
Omvang
29 - 35 cm
Hogedraadteelt
Ja
Teeltregio
Zomer Nederland, Frankrijk, Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk
Biologisch
Ja
Biologisch
Ras ook biologisch verkrijgbaar via Vitalis Biologische Zaden. Vraag uw vertegenwoordiger naar de huidige beschikbaarheid of kijk op de website van Vitalis.
Meer informatie
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Onze mensen helpen u graag op weg.