Dee Rect
Producten & Diensten

Dee Rect

Geschikt voor Hogedraadteelten. Groen, langer gewas, opstaand blad, goede productie, zeer sterk tegen CGMMV, mooie vruchtlengte, niet te kort.
×
Gewas
Komkommer
Type
Lang
E-nummer
E23L.2309
Resistenties HR
Cca/Ccu
Resistenties IR
CGMMV/CMV/CVYV/Px
Zaaiperiode
Jaarrond
Teeltregio
Nederland, Scandinavië, Noord-Frankrijk belichting en zomerteelten