Producten & Diensten

E15A.41699

×
Gewas
Tomaat
Type
Klein vlees
Resistenties HR
ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
Resistenties IR
TSWV/On/Ss
Planteigenschappen
Stevige vruchten met een sterke kroon.
Omvang
150 - 180 gr
Vorm
Rond
Plant type
Groeikrachtig en makkelijk bewerkbaar
Relevante documenten
Onze rassen van het type Klein vlees
Meer informatie
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Onze mensen helpen u graag op weg.