Dee Host
Producten & Diensten

Dee Host

Met zijn selectiviteit en open gewasgroei is Dee Host (E23L.2363) uitermate geschikt voor herfstteelten. De plant start sterk en grof maar groeit juist heel beheerst en open op de rank. Het ras levert zware vruchten van boven de 400 gram met een minimale lengte van 30 centimeter. Daarbij beschikt het ras ook nog over meeldauw- en virusresistentie. Dit maakt het een zeer betrouwbare keuze voor de herfst.

 

×
Gewas
Komkommer
Type
Lang
E-nummer
E23L.2363
Resistenties HR
Ccu
Resistenties IR
CGMV/CVYV/Px
Zaaiperiode
Vanaf begin juni
Omvang
30 - 34 cm
Gewicht
420 gram
Teeltregio
Nederland