Nowe rasy mączniaka rzekomego Bremia Bl:36EU

1 lipca 2019 Aktualności

Nowe rasy mączniaka rzekomego Bremia Bl:36EU

Odmiany sałaty Enza Zaden są odporne na nowe rasy mączniaka rzekomego Bremia Bl:36EU

Międzynarodowa Komisja ds. Oceny Bremia lactuceae (IBEB ang. International Bremia Evaluation Board) ogłosiła niedawno nową rasę Bremia BL:36EU. Nasze testy potwierdzają, że duża część sałat z naszego asortymentu jest odporna na tę nową rasę. Wiele naszych odmian jest nawet odpornych na pełny zakres Bl:16-36EU.

Przeczytaj pełne informacje prasowe z Plantum

Bremia lactucae

Bremia lactucae, powodująca mączniaka rzekomego w sałacie, jest genetycznie bardzo zmienna. Hodowcy pracują, aby monitorować zmiany w populacji Bremia w odpowiedzi na zwiększającą się odporność. Enza Zaden oferuje szeroką gamę sprawdzonych odmian o doskonałych cechach uprawowych, znakomitej jakości po zbiorze i wysokim poziomie odporności na choroby. W połączeniu ze zwykłymi metodami profilaktycznymi, nasze odmiany zapewniają wysoki poziom ochrony, prowadząc do udanej produkcji sałaty.

Zapoznaj się z przeglądem wszystkich naszych odmian sałaty, które mają nowe odporności na Bremia.