Jak budować dobre relacje z klientami?

7 stycznia 2020 Aktualności

Jak budować dobre relacje z klientami?

„Postaw się na ich miejscu”

Dobre relacje z klientami są oparte na zdolności zaoferowania im wartości dodanej. W wielu przypadkach wykracza to znacznie poza zwykłą dostawę produktu lub usługi. Wszystko opiera się jednak na zapewnieniu satysfakcji klienta. Aby było to możliwe, należy dobrze znać swoich klientów, ale jak to osiągnąć?

W obecnych czasach zdominowanych przez technologię cyfrową wypracowanie osobistej relacji z klientem może być wyzwaniem. Jednak jest to jeszcze istotniejsze niż kiedykolwiek. 

„Nie chodzi o farmy, a o ludzi”, wyjaśnili Prudencio Olivares (regionalny dyrektor ds. sprzedaży odpowiedzialny za Europę Południową) i Maria del Mar Peralta (kierownik ds. marketingu odpowiedzialna za Europę Południową). „A w dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej oczekują usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Kiedyś oferowaliśmy określony produkt dla całego regionu. Obecnie klienci z tego samego regionu mają indywidualne wymagania dotyczące poszczególnych odmian. Z tego względu stosowanie ogólnego podejścia nie jest dla nas jedyną opcją”.

Klient nasz pan

Nieustannie podejmujemy działania mające na celu opracowanie najlepszych możliwych odmian warzyw. Niemniej jednak odmiana uznawana za najlepszą przez jednego z klientów niekoniecznie musi być najlepsza dla innego klienta. „Liczy się to, że opracowywane przez nas odmiany warzyw, oferują naszym klientom wartość dodaną. Spełniają ich wymagania i oczekiwania. Pasują do przyjętej przez nich strategii oraz spełniają oczekiwania ich klientów”, dodała Maria del Mar Peralta.

Aby to osiągnąć, działamy w myśl zasady „Klient na pierwszym miejscu”. Znanej także pod nazwą „Klient nasz pan”.

„Musimy zadać sobie pytanie, jak możemy zapewnić tę wartość dodaną”, dodał Olivares. "Musimy zdobyć informacje na temat ich gospodarstwa oraz środowiska, w którym ona funkcjonuje. Musimy naprawdę zrozumieć, nad czym pracują. Dzięki temu będziemy wiedzieć, co możemy im zaoferować: opracowanie nowej odmiany i pomoc w jej pozycjonowaniu lub opracowanie nowej koncepcji".

Relacje z klientami wymagają wewnętrznej współpracy

Współpraca między różnymi działami w ramach danej organizacji jest kluczowa, aby zapewnić odpowiedni poziom satysfakcji klienta. Peralta: „Nowa koncepcja to nie tylko problem dla działu marketingu. Każda jednostka organizacyjna firmy musi być gotowa dodać swój wkład, aby zaoferować klientom najwyższy możliwy poziom satysfakcji. Nie chodzi tylko o nową odmianę. Wszystko opiera się na wiedzy posiadanej przez firmę nasienną, na każdym szczeblu ścieżki zakupowej klienta. W taki sposób zyskuje się usatysfakcjonowanych klientów”.

Poznajmy się

„Krótko mówiąc, istotne jest, by rozumieć swoich klientów i pozostawać z nimi w stałym kontakcie. Postawić się na ich miejscu. Zbudować relacje, aby móc dzielić się z nimi wiedzą, wspólnie opracowywać rozwiązania i współpracować na wszystkich możliwych szczeblach. W taki sposób każdy jest zwycięzcą. My, nasi klienci, a także konsumenci”.