Oświadczenie o podejmowanych środkach ochrony nasion pomidora i papryki

29 października 2020 Aktualności

Oświadczenie o podejmowanych środkach ochrony nasion pomidora i papryki

Dlaczego to oświadczenie jest potrzebne?

Enza Zaden otrzymuje coraz więcej zapytań od klientów odnośnie podejmowanych kroków w celu wykluczenia obecności wirusa ToBRFV w nasionach naszej firmy. Nasza firma podjęła wiele czynności zapobiegających rozprzestrzeniania się wirusa ToBRFV.

Nasze kroki

Enza Zaden podjęła następujące kroki:
1. Enza Zaden posiada rygorystyczne procedury w celu monitorowania zgodności z europejskimi i niderlandzkimi prawami i regulacjami odnośnie zdrowotności nasion.
2. Co więcej, Enza Zaden wprowadziła dodatkowe protokoły jakościowe. Dla nasion pomidora i papryki oznacza to, że:
• Producenci nasion są zobowiązani do produkowania zgodnie z surowymi przepisami higieny.
• Gospodarstwa produkujące nasiona są regularnie kontrolowane przez Enza Zaden i służby lokalne na obecność chorób, w tym ToBRFV. W przypadku wykrycia jakichkolwiek chorób podejmowane są natychmiastowe środki sanitarne.
• Wszystkie nasze znajdujące się w obrocie nasiona odmian pomidorów i papryki przechodzą prewencyjną dezynfekcję.
• Reprezentatywne próbki nasion (zarówno z partii handlowych, jak i doświadczalnych) są testowane na obecność Tobamowirusów, w tym ToBRFV.
• Wszystkie testy są wykonywane przez nasze własne laboratorium akredytowane przez NAL, Naktuinbouw lub inne akredytowane laboratoria.
• Testy są wykonywane zgodnie z międzynarodowo uznanymi protokołami ISHI/ISTA.
Poprzez wprowadzenie powyższych kroków, Enza Zaden zmniejsza ryzyko wprowadzenia i rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez nasiona i pozostaje zaangażowana w produkowanie zdrowych nasion dla swoich klientów.

Zastrzeżenie gwarancji

Pomimo wyżej wymienionych środków Enza Zaden nie może zagwarantować, że jej produkty są całkowicie wolne od chorób przenoszonych przez nasiona. Dotyczy to zarówno istniejących chorób, jak i chorób zidentyfikowanych podczas uprawy. Enza Zaden nie ponosi odpowiedzialności za brak wydajności lub obniżony wynik produkcji i/lub wynikające z tego zagrożenie powodzenia uprawy. Ponadto niniejsze oświadczenie nie stanowi wyraźnej dorozumianej gwarancji.