Certyfikaty

Informacja

Certyfikaty

Nasze certyfikaty

NAL – certyfikat Naktuinbouw Authorized Laboratories

NAL to system autoryzowania laboratoriów firmowych, w których badana jest jakość nasion. System ten zapewnia, utrzymuje i zatwierdza odpowiednią wiarygodność takich laboratoriów.

Laboratoria Enza Zaden posiadają autoryzację NAL na badanie różnych aspektów jakości nasion, między innymi zdolności kiełkowania, zdrowotność nasion, obecności chwastów i wyrównania genetycznego. NAL uwzględnia wszystkie najważniejsze elementy badania jakości nasion: pobieranie próbek, system jakości laboratorium, kompetencje laborantów, protokoły i publikowanie wyników poprzez firmowe certyfikaty NAL. Autoryzacja NAL świadczy o tym, że nasze badania jakości nasion są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi, a uzyskane wyniki są wiarygodne. 

GSPP

Dobre praktyki dotyczące nasion i roślin (Good Seed and Plant Practices – GSPP) to przejrzysty międzynarodowy system, który został opracowany przez firmy, aby zapobiec ryzyku zarażenia nasion pomidorów i innych roślin przez Clavibacter michiganensis podgatunek michiganensis (Cmm). Jako firma z akredytacją GSPP, pracujemy z systemem zarządzania jakością, wykorzystujemy metody i systemy informacyjne, które spełniają wymagania GSPP. Niezależna holenderska firma Naktuinbouw przeprowadza ważne audyty w firmach z akredytacją GSPP.

SKAL

SKAL to niezależna organizacja, która nadzoruje produkcję żywności ekologicznej w Holandii. Jej zadaniem jest dopilnowanie, aby produkty ekologiczne spełniały wymogi prawne związane z produkcją ekologiczną. Nasz dział upraw ekologicznych Vitalis Biologische Zaden B.V. posiada zezwolenie SKAL na namnażanie, zaprawianie i handel nasionami do upraw ekologicznych. Akredytacja Enza Zaden Seed Operations obejmuje przetwarzanie i pakowanie nasion do upraw ekologicznych. Z kolei Dział Enza Zaden Export ma zezwolenie na handel takimi nasionami..