Sadržaj

Kodovi za štetne organizame

 

Objašnjenje skraćenica

Otpornost naših sorti označena je kodovima. U ovome odlomku objašnjeni su različiti kodovi po kulturama.