Otpor - terminologija

Sadržaj

Otpor terminologija

Što to znači?

U nastavku ćete naći  definicije pojmova koji opisuju reakciju biljaka na štetnike ili patogene te na abiotički stres koji se koriste u industriji proizvodnje sjemenja povrća (temeljeno na verziji odobreno  od strane ISF (International Seed Federation) , u lipnju 2010.).  

1. Preambula
Postoje različiti stupnjevi specifičnosti u odnosima između biljaka i štetnika ili patogena. Prepoznavanje ove specifičnosti općenito zahtijeva primjenu visokorazvijenih analitičkih metoda. Raspoznavanje je li biljka osjetljiva na štetnika ili   patogena može ovisiti o primijenjenoj analitičkoj metodi. Važno je općenito naglasiti da specifičnost štetnika ili patogena može varirati kroz vrijeme i  prostor, ovisno o čimbenicima okoliša, te da se mogu pojaviti novi biotipovi štetnika i nove vrste patogena koji mogu nadvladati otpornost biljaka.  

2. Definicije
Imunost: ne podliježu napadima ili infekcijama specifičnih štetnika ili patogena.
Otpornost: sposobnost sorti biljaka da ograniči rast i razvoj određenog štetnika ili patogena i/ili njime izazvanu štetu, a kada se usporedi sa sortama pod sličnim uvjetima okoliša i sličnom jačinom napada štetnika ili patogena. Otporne sorte mogu razviti neke simptome bolesti ili pretrpjeti oštećenje u slučaju jakog napada štetnika ili patogena. 

Definirane su dvije razine otpornosti:  

  • Visoka razina otpornosti (HR - High resistance): sorte koje jako ograničavaju rast i razvoj određenih štetnika i patogena pod napadom normalne jačine u usporedbi s osjetljivim sortama. Ove sorte biljaka mogu ipak razviti neke simptome bolesti ili pretrpjeti oštećenje u slučaju jakog napada štetnika ili patogena.
  • Srednja razina  otpornosti (IR - Intermediate resistance ):  sorte koje ograničavaju rast i razvoj određenih štetnika i patogena ,ali mogu razviti veći raspon simptoma i pretrpjeti veća oštećenja u usporedbi s osjetljivim sortama. Sorte biljaka srednje razine otpornosti još uvijek će pokazivati manje teške simptome i pretrpjeti manje štete od osjetljivih sorti kada se uzgajaju u sličnim uvjetima okoliša i kada su pod napadom štetnika i patogena slične jačine.

Osjetljivost: nesposobnost sorte biljaka da ograniči rast i razvoj određenih štetnika i patogena.
Tolerancija: sposobnost sorte biljaka da izdrže  abiotički stres bez ozbiljnih posljedica po rast, izgled ili prirast. Tvrtke koje se bave povrćem nastavit će koristiti toleranciju za suzbijanje abiotičkog stresa.

3. Kodiranje
Razina rezistencija naših kultura bit će kodirana (za objašnjenje pogledajte popis kodova), osim ako to nije drugačije  naznačeno. Za odvajanje naziva štetnih organizama, kodova vrsta i kodova sojeva, koristit će se sljedeći znakovi za odvajanja:

  • U slučaju da je sorta otporna na više od jednog patogena, pojedini kodovi otpornosti, bit će odvojeni znakom "/" (kosa crta).
  • Kodovi vrsta bit ćeodvojeni od kodova soja(sojeva) znakom ":" (dvotočka).
  • Kodovi sojeva bit će odvojeni znakom "," (zarez).
  • U slučaju da postoji više od dva koda za soj u logičnom redoslijedu, naznaka će biti skraćena u obliku od-do pomoću znaka "-" (crtica).

Ako se u kodu otpornosti određene sorte navodi određeni soj za koji se tvrdi da postoji otpornost, to znači da se otpornost ne odnosi na druge sojeve istog patogena.
Ako se u kodu otpornosti ne navode sojevi patogena za koji se tvrdi da postoji otpornost, to znači da se otpornost odnosi samo na određene nespecificirane sojeve  patogena, te se time odriče od jamstva da sorta neće biti inficirana navedenim  patogenom.