Bir işletme olarak aile

Bilgi

Bir işletme olarak aile

Bağımsız, üç jenerasyondur süren

Enza Zaden, sebze ıslahı endüstrisinin tepesinde faaliyet gösteren az sayıdaki bağımsız aile şirketinden biridir. Bir aile şirketini diğer şirketlerden bu kadar farklı kılan nedir? Enza Zaden’in İdari Direktörü ve yönetimde olan üçüncü jenerasyondan Jaap Mazereeuw şöyle açıkladı: “Aile şirketleri uzun süreye odaklanır, istihdam sağlamada önemli bir rol oynarlar ve maliyetler hakkında yüksek bir bilinçle inovatiftirler. En büyük gücümüz, sadece bir aile şirketi olmamız değil ayrıca işletme olarak bir aile olmamızdır.”

"En büyük gücümüz, sadece bir aile şirketi olmamız değil ayrıca işletme olarak bir aile olmamızdır."

Üçüncü jenerasyon

Jaap Mazereeuw sözlerine şöyle devam etti: “1938 yılında büyük babam Jacob Mazereeuw’un Enza Zaden’i kurarken gösterdiği aynı girişimcilik ruhu, odak ve tutku ile, şu anda global piyasa için bir yılda yüz civarında yeni sebze çeşitlerini piyasaya sunuyoruz.” Üç nesilde Enza Zaden, Enkhuizer Zaadwinkel adlı bir tohum mağazasından bugün sebze ıslahı global pazarın lideri haline geldi. "Aslında, birkaç nesil tarafından temsil edilen sadece bizim şirketimizin yönetimi değil. Çalışanlarımız arasında, birkaç nesli bizim için çalışan çeşitli aileler de var.”

Bağımsız devamlılık

Enza Zaden, bir bağımsız aile işletmesi olarak çalışmanın şirketimizin sürekliliğini güvene almak için en iyi yol olduğuna inanmaktadır. Bu haklı olarak: şirketimiz şu ana kadar yıllardır yıllık %9 büyüme göstermektedir. Jaap Mazereeuw şöyle açıklamıştır, “Bağımsız olmak ve bağımsız kalmak kendi akışımızı takip etmek, sürdürülebilir seçimler yapmak, piyasa gelişmelerine çabuk bir şekilde yanıt vermek ve inovasyon, insan ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam etmemizi sağlamaktadır.”  

Çalışanlar

“Jaap Mazereeuw şuna vurgu yapmıştır, “çalışanlarımız kurumumuzun atan kalbidir”. Enza Zaden, 2.000 kişilik iş gücü için sosyal, sürdürülebilir bir personel politikası geliştirmiştir. Çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz ve onlara kendilerini geliştirmeleri için her fırsatı sunuyoruz. “ Şirketimizin dünya çapında yılda yüzden fazla boş pozisyonu vardır. Daha fazla bilgi ister misiniz? Kariyer ve Öğrenme kısmına bakın.

İnovasyona yatırım yapma

Enza Zaden, sürekli olarak büyük meblağlarda yatırım yapmaktadır. Ciromuzun yüzde otuzunu araştırma ve geliştirmeye yatırıyoruz, böylece sağlıklı ve çeşitli sebzelere dünyadaki herkesin erişimini sağlıyoruz. Yıllarca süren inovasyon yatırımları, sürekli bir konsept ve ürün akışı yaratır. Ortalama olarak Enza Zaden, küresel pazara haftada iki yeni sebze çeşidi sunmaktadır.   

Uzun süreli vizyon

Bir aile şirketi olarak, Enza Zaden’in uzun süreli bir vizyonu olmuştur ve uzun süreli ilişkilere değer vermektedir. Jaap Mazereeuw: “Aile şirketleri, üç aylık rakamlar yerine nesillere dayanan rakamları düşünme eğilimindedir. Bunun kurumsal vizyonumuza ve yatırımlarımıza ve ayrıca personel politikamıza ve ortaklarla iş birliğimizi yansıdığını görüyorsunuz. Islahı çok sabır gerektirir. Söz konusu mahsul ve mevcut teknolojiye dayanarak yeni bir sebze çeşidi geliştirmek yedi ila on iki yıl sürer.”

İş birliği: temel hedefimiz

Hem şirketimiz içinde hem de şirket dışındaki ilişkilerimizle iş birliği Enza Zaden’in temel hedeflerindendir. Jaap Mazereeuw şöyle söylemiştir; “Çalışanlarımız uluslararası ekiplerle yakın bir şekilde beraberce çalışırlar ve böylece piyasa gelişmelerine çabuk ve esnek bir şekilde yanıt verebilirler. Çalışanlarımız ve zincir ortaklarımız arasındaki iyi bir koordinasyon, yeni bir sebze çeşidi ve konseptini başarılı bir şekilde ortaya koymak için gereklidir.” yetiştiriciler, perakendeciler ve ticaret ortakları ile yakın temaslarımızın yanı sıra, dünyanın her yerindeki üniversiteler ve kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.