Samenwerken

Informatie

Samenwerken

Cooperation

Disciplines samenbrengen

Als grote internationale organisatie met vele afdelingen en specialismen is het voor Enza Zaden essentieel dat alle medewerkers goed samenwerken. De complexe processen vragen om continue afstemming. De afdelingen zijn van elkaar afhankelijk. Door goed samen te werken zijn we sterk en komen we verder.

Goede communicatie speelt een grote rol. Net als het gezamenlijk belang voorop zetten en verder kijken dan je eigen taak.

Om verschillende disciplines samen te brengen werken we veel in --vaak internationale-- projectteams. En gebruiken we online communicatiemogelijkheden zoals intranet en Skype for business om internationale collega’s dichter bij elkaar te brengen.