Position Papers

Informatie

Position Papers

pipet

Genome Editing (GE)

Genome Editing (GE), ook wel Gene Editing genoemd, speelt binnen de maatschappij een steeds prominentere rol. In deze position paper beschrijven we het standpunt van Enza Zaden over deze nieuwe technologie.

Maatschappelijke context

Voedselzekerheid is een van onze maatschappelijke uitdagingen wereldwijd, zowel in de context van voldoende voeding voor een toenemende wereldbevolking als in de context van de toenemende vraag naar gevarieerde, gezonde voeding. Dit betekent dat we er de komende 30 jaar voor moeten zorgen dat er wereldwijd voldoende gezond voedsel beschikbaar is en dat de impact van de landbouw op het milieu afneemt. Om dit te bereiken, zijn nieuwe technologieën nodig die de ontwikkeling van nieuwe groenterassen en duurzame teeltmethoden versnellen.

Lees deze (Engelstalige) Position Paper