Enza Zaden - Actief lid (internationale) zaadbranche organisaties

Informatie

Branche-activiteiten wereldwijd

Branch activities

Actief in international branche-organisaties 

ISF: International Seed Federation

De International Seed Federation (ISF) behartigt de belangen van de zaadsector op mondiaal niveau.

ESA: European Seed Association

De European Seed Association (ESA) is de stem van de Europese zaadsector. Ze behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in onderzoek, veredeling, productie en marketing van zaden van landbouw-, tuinbouw- en siergewassen.

ASTA: American Seed Trade Association

De American Seed Trade Association (ASTA) is een van de belangrijkste handelsorganisaties in de Verenigde Staten. Meer dan 700 plantveredelingsbedrijven en aanverwante industrieën van over de hele wereld zijn lid van de ASTA. De ASTA vertegenwoordigt de belangen van de Amerikaanse en wereldwijde zaadindustrie.

APSA: Asia and Pacific Seed Association

De Asia and Pacific Seed Association (APSA) is opgericht met als doel het bevorderen van de kwaliteit van zaadproductie en -marketing in de regio Azië en de Stille Oceaan.

AIB: Anti Infringement Bureau

Het Anti Infringement Bureau (AIB) is een internationale vereniging die bedrijven uit de groentezaadsector vertegenwoordigt op het gebied van preventie en bestrijding van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van groentezaadbedrijven.

Kennisoverdracht binnen de industrie

Enza Zaden deelt kennis met andere (internationale) zaadbedrijven op het gebied van fytosanitaire maatregelen, nieuwe testmethoden voor ziekten, regels met betrekking tot de import en export van plantaardig uitgangsmateriaal en intellectueel eigendom. En daarnaast ook op gebieden zoals automatisering en logistiek.

Samen met andere partners zijn we betrokken bij de Europese kaderprogramma's op het gebied van onderzoek. Wij nemen deel aan gezamenlijke projecten met verschillende internationale academische instellingen.