Enza Zaden - lid Nederlandse branche-organisaties

Informatie

Nederlandse branche-activiteiten

Enza Zaden participates in all major seed associations

Nederlandse branche-organisaties

Enza Zaden is betrokken bij de volgende Nederlandse branche-organisaties:

Plantum

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Plantum behartigt de belangen van haar leden en treedt namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de sector en van groepen aangesloten leden staat hierbij centraal. Daarnaast functioneert Plantum als initiator van nieuwe ontwikkelingen en vraagbaak voor bedrijven.

Naktuinbouw

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw is beter bekend als Naktuinbouw. Naktuinbouw bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De nadruk ligt op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal. Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Seed Valley

De regio waar Enza Zaden in Nederland is gevestigd wordt ook wel Seed Valley genoemd. Dit is het gebied in Noord-Holland tussen Enkhuizen en Warmenhuizen. Hier zijn van oudsher veel bedrijven gevestigd die zijn gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van zaden. Enza Zaden is een van de oprichters van Stichting Seed Valley. In deze stichting bundelen we de krachten om mensen beter bekend te maken met onze bloeiende en groeiende zadensector. En samen uit te dragen hoe boeiend het is om in onze sector te werken.