Enza Zaden - Innovatie

Informatie

Innovatie bij Enza Zaden

Onze basis en kracht

Innovatie is de basis en de kracht van ons bedrijf. Ruim 30% van onze omzet investeren we in onderzoek, kennisontwikkeling van onze medewerkers en samenwerking met andere partijen. Met als resultaat een constante stroom van innovaties. Per week introduceert Enza Zaden 2 nieuwe rassen op de wereldmarkt. Rassen die zich positief onderscheiden, toegevoegde waarde bieden. Die uitblinken in bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Kortom, rassen waar onze relaties op kunnen bouwen en vertrouwen.

Een kwestie van lange adem

Het ontwikkelen van nieuwe groenterassen, veredeling, is een kwestie van lange adem. Een hele lange adem, want het duurt wel zo’n 6 tot 12 jaar voordat we een nieuw ras hebben ontwikkeld en deze op de markt introduceren. Om de kosten hiervan terug te verdienen moet dit ras ook nog eens een echte winnaar zijn. Dat zijn dus enorme investeringen in tijd en geld. En vraagt nogal wat van ons bedrijf en onze medewerkers.

Wereldwijd onderzoeksstations

De onderzoeksstations van Enza Zaden zijn over de hele wereld gevestigd en nauw met elkaar verbonden. Zo wisselen we snel specifieke kennis uit om tot nog betere innovaties te komen.

Betrouwbaar, gezond en lekker

Voeding moet betrouwbaar, gezond en lekker zijn. Ons bedrijf zet bij de ontwikkeling van nieuwe groenterassen dan ook sterk in op natuurlijke, authentieke smaken en hoge voedingswaarde. Met ons in biologische zaden gespecialiseerde dochterbedrijf Vitalis spelen we met onze innovaties in op de wereldwijd groeiende vraag naar biologische groenten.

Continue verduurzaming van de wereldtuinbouw

De snelle groei van de wereldbevolking, in combinatie met afnemend areaal aan goede teeltgebieden, genereert een enorme druk op de voedselbeschikbaarheid en -veiligheid. Daarom richten we ons in onze veredeling ook sterk op productiviteit en resistentie tegen ziekten. Met als doel een hogere productie van hoogwaardige groenten en een continue verduurzaming van de wereldtuinbouw.

Kennis- en innovatie-ontwikkeling

Met de Enza Academy, het interne opleidingsinstituut, krijgen jonge talenten en (senior) managers op maat gemaakte trainingsprogramma’s voor verdere ontwikkeling en internationale samenwerking. Naast deze leiderschaps- en managementtrainingen met docenten van o.a. INSEAD worden ook voor specifieke thema’s masterclasses ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld nieuwe veredelingstechnieken of project management.

Om innovatie en out-of-the-box-denken nog meer te stimuleren, krijgen onderzoekers en veredelaars de gelegenheid tijd te besteden aan eigen pilot projecten. En aan medewerkers die op innovatieve wijze bijdragen aan product- of procesverbetering looft ons bedrijf jaarlijks de Innovation Award uit.

Samenwerking met andere partijen

Enza Zaden is een bedrijf waarin samenwerken centraal staat. Als familiebedrijf voeren we een langetermijnvise en zijn langetermijnrelaties zeer belangrijk.

Naast intensieve samenwerking met ketenpartijen werken we nauw samen met universiteiten en instituten wereldwijd. Wageningen University en de VU Amsterdam zijn hier voorbeelden van. Ons bedrijf is een van de oprichters van KeyGene, een toonaangevend biotechbedrijf gevestigd in Wageningen dat baanbrekende technologieën ontwikkelt voor toepassing in groentegewassen.