Enza Zaden in... Brazilië

Informatie

Enza Zaden in... Brazilië

Enza Zaden Brazil

São Paulo

Het kantoor van Enza Zaden Brazilië is gevestigd in het belangrijke groenteteeltgebied Holambra, São Paulo.

In Brazilië richten we ons voornamelijk op commerciële activiteiten, maar we houden ons daar ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe groenterassen voor teelt onder sub-tropische teeltomstandigheden en afgestemd op de lokale wensen.

Meer informatie?

Bekijk de website van Enza Zaden Brazil.