Enza Zaden in... Rusland

Informatie

Enza Zaden in... Rusland

Enza Zaden Russia

Moskou

In Rusland heeft Enza Zaden een commerciële vestiging in Moskou, Enza Semena geheten. Zowel kas- als vollegrondsgewassen zijn in Rusland van groot belang. De belangrijkste gewassen zijn tomaat, komkommer, radijs en paprika. We zijn zeer actief in vleestomaten, in augurken voor de productie in plastic tunnels. En in blok-/conische paprika's voor vollegrondsteelt. We ontwikkelen ook vleestomaten en midi-komkommers/augurken voor het segment verwarmde kassen.

Productiegebied

Het belangrijke productiegebied voor tunnel- en een aantal vollegrondsgewassen is het zuiden van Rusland. Overal in Rusland bevinden zich in de buurt van grote steden verwarmde kassen. Ze zijn gebouwd tijdens het Sovjettijdperk en worden op dit moment gemoderniseerd. Daarnaast zijn er regeringsplannen om het glastuinbouwgebied in Rusland voor 2024 aanzienlijk te vergroten

Distributeurs

Enza Semena heeft een netwerk van officiële regionale distributeurs in diverse delen van Rusland. Onze lokale mensen en technische managers werken nauw met hen samen door hen te betrekken bij de organisatie van proeven, velddagen, seminars, bezoeken van telers, reclame, enz.

Meer informatie?

Bekijk de website van Enza Zaden Rusland.