Komkommer E23L.2391 wordt Springfield

10 maart 2022 Nieuws

Nieuw komkommerras geïntroduceerd

E23L.2391 wordt Springfield

E23L.2391 wordt Springfield

Het nieuwe komkommerras van Enza Zaden is in het afgelopen jaar bij verschillende telers geïntroduceerd. Het is geschikt voor de voorjaarsteelt in het traditionele segment. Hoewel E23L.2391 inmiddels niet meer volledig onbekend is in de markt, werd tijdens een telersdag officieel de nieuwe naam Springfield bekend gemaakt.

Deze middag vond plaats in IJsselmuiden bij zowel kwekerij Vahl als bij IJsselgrow B.V. Verschillende telers die al met Springfield bekend zijn, sloten deze middag aan om hun kennis over de teelt met elkaar te delen.

Telers en vertegenwoordigers met elkaar in gesprek

Telers enthousiast over komkommerras Springfield

Het ras wordt enthousiast ontvangen door de combinatie van verschillende eigenschappen. Zo valt het open gewas met een beheerste rankgroei en de goede vruchtkwaliteit op. De vruchten hebben een constante donker groene kleur en rechte vorm. Dit in combinatie met de regelmatige productie en een goede plantbalans, maakt dat het ras eruit springt.

Ook de Enza Zaden vertegenwoordigers Edwin Bornkamp, Eric van Vliet en Frans Gubbels waren deze middag aanwezig. Zij gaven aan dat Springfield in 2021 op meerdere bedrijven als grotere proef of als stuurafdeling heeft gestaan. Daarin zagen zij de arbeidsvriendelijkheid van het ras en kregen zij de bevestiging van het productieniveau. Dit met name in de tweede helft van de teelt. Verder valt op dat het ras vlot op de vrucht komt en dat er weinig vruchten geaborteerd worden.

Bovendien beschikt dit komkommerras over een intermediaire resistentie tegen meeldauw en is het ook sterk tegen Mycosphaeralle en broeikoppen. Na een rondgang door de teelt en het uitwisselen van gedachten op beide bedrijven, was het tijd om met elkaar te proosten op de toekomst.

De telers van kwekerij Vahl en IJselgrow B.V. tussen het gewas

Toekomstmuziek

Teler Ed Classens heeft vorig jaar een stuurafdeling van Springfield geteeld en is daar erg positief over: “Dit soort rassen, met weinig groei en toch veel komkommers, zoeken wij. Met dit ras loop je geen productie mis. Het is ons zo goed bevallen dat wij besloten hebben om het ras op het hele bedrijf te zetten.”

Bekijk de video waar teler Ed Classens meer vertelt over komkommerras Springfield:

Teler Ed Classens deelt ervaring Springfield (E23L.2391)