Mechanisch oogsten van sla in opkomst

Informatie

Mechanisch oogsten van sla in opkomst

Ortomec mechanisch oogsten sla

“We houden de technische ontwikkelingen in de gaten”

Vroeger oogstten we alle sla met de hand. Tegenwoordig zijn telers over de hele wereld op zoek naar minder arbeidsintensieve oplossingen. Arbeidskrachten worden schaarser. Handmatig oogsten wordt steeds duurder. Dus is het tijd voor nieuwe rassen, geschikt voor machinaal plukken.

Gemechaniseerde productie

Salinas Valley in de VS staat bekend om zijn hoge slaproductie. “De Amerikaanse vers industrie is grotendeels afhankelijk van landarbeiders. De productie van maïs, katoen, rijst, sojabonen en

tarwe is grotendeels gemechaniseerd. Maar veel hoogwaardige, arbeidsintensieve gewassen, zoals sla, hebben nog steeds arbeid nodig ”, legt Jean Francois Thomin, Manager Marketing & Sales Noord-Amerika uit. Dingen zijn aan het veranderen. “Minder immigranten komen naar de VS om landbouwtaken te vervullen. Daarnaast worden de landarbeiders ouder. Aan het begin van deze eeuw was ongeveer een derde van de landarbeiders ouder dan 35 jaar. Nu is meer dan de helft dat. Dit legt een enorme druk op telers om innovatieve oplossingen te vinden. ”

Wereldwijd probleem en mogelijkheden

“En dat geldt niet alleen voor Amerika. Tel daar de wereldwijde vergrijzing van de agrarische populatie bij op. Het is duidelijk dat het alleen een kwestie van tijd is voordat we niet meer zonder nieuwe geavanceerde technologieën kunnen,” zegt Jochem Koopman, Portfolio Manager. Als we kijken naar de schaalvergroting in de bedrijfstak, bieden die technologiën veel mogelijkheden. Want niet alleen het oogsten gaat dan mechanisch, ook het planten en bestrijden hoeft niet meer met de hand. En hoe groter het perceel, hoe meer mogelijkheden er zijn.

Mechanisch oogsten van sla

Tot nu toe wordt vooral sla met losse blaadjes, zoals babyleaf en Eazyleaf® mechanisch geoogst. Door de wereldwijde ontwikkeling van arbeid, neemt de vraag naar het mechanisch oogsten van kroppen sla nu dus toe. Koopman: “IJsbergsla en Romaine zijn de belangrijkste typen sla voor deze ontwikkeling en dan vooral sla die bedoeld is voor de verwerkingsindustrie. Maar het mechanisch oogsten van een krop sla, vraagt andere eigenschappen van een ras dan handmatig oogsten. 

Investeren in machinaal oogsten?

Koopman: “En daarom houden we bij Enza Zaden de technologische ontwikkelingen scherp in de gaten. We staan natuurlijk in nauw contact met onze klanten. We bespreken wat hun wensen en behoeften zijn. De keuze om wel of niet te investeren in mechanisch oogsten, verschilt per bedrijf. Welke keuze gemaakt wordt, is onder andere afhankelijk van de bedrijfsstrategie. De laatste jaren zien we wel dat steeds meer bedrijven kijken naar andere soorten product, om het oogsttraject minder arbeidsintensief te maken. Onze veredelaars gaan hiermee aan de slag en werken aan rassen die aansluiten bij deze nieuwe vraag.”

Toekomst: groenterassen geschikt voor mechanisch oogsten

“We weten niet wat de toekomst ons brengt,” zegt Koopman. “Er worden allerlei soorten machines ontwikkeld. Van machines die de kroppen van onderaf snijden tot robots die de hele krop van bovenaf pakken. Het ontwikkelen van een nieuw ras duurt gemiddeld zeven jaar. Maar met één ras zijn we er niet. Om onze klanten een jaarrond programma aan te kunnen bieden, is een pakket aan rassen nodig voor verschillende seizoenen en productieregio’s. Dit maakt het veredelingsproces nog gecompliceerder en tijdrovender. Dan snap je dat we de zaken goed moeten blijven bestuderen. Nauwe samenwerking tussen telers, veredelingsbedrijven en tech-bedrijven is dan ook absoluut nodig.”