Popie paprika

Informatie

Popie paprika

 

De groei van een klassieker

De teelt en de consumptie van paprika zitten wereldwijd in de lift. Veredelaars werken dan ook hard aan verdere verbreding en verbetering van het assortiment: van zaadloze soorten tot snackpaprika’s.

Wie in de jaren zeventig is opgegroeid, weet het nog goed: de gevulde, groene paprika’s die onze moeders opeens trots op tafel zetten. En de vruchtgroente bleek een blijvertje. Zij het steeds vaker rauw, in alle kleuren en in mini-formaat. “De markt groeit vooral buiten de traditionele teeltcentra in Europa,” zegt Wouter Lindeman, Crop Research Manager Pepper voor kasteelten. En omdat andere klimaatzones en teeltsystemen andere eisen aan rassen stellen, heeft ook de veredeling niet stil gezeten.

Opkomende markten

In de volwassen Europese markt, groeit het areaal bedekte paprikateelt nu nog maar een klein beetje. Maar in Noord-Amerika, inclusief Mexico en Azië breidt de teelt zich flink uit. En ook in Rusland, waar al meerdere jaren op rij veel wordt geïnvesteerd in hightech tuinbouwcomplexen voor de teelt van tomaat en komkommer, verwacht Lindeman een sterke groei. “Nog niet op korte termijn, maar het zou me niet verbazen als de bedekte paprikateelt daar over pakweg drie tot vijf jaar serieus wordt opgepakt”.

Kruisen op maat

Om te beginnen gebruiken telers in de opkomende regio’s vaak rassen die voor de teelt in Zuid- of West-Europa zijn ontwikkeld. “Maar de klimaatomstandigheden, teeltsystemen of marktwensen zijn anders dan in Europa,” legt Lindeman uit. “Nu de teelt in dergelijke gebieden uitbreidt, kunnen we daarvoor ook specifiek kruisen en selecteren. Onze portfolio verbreedt zich gestaag. Waar in Nederland Gialte het leidende gele ras is, hebben Canadese en Mexicaanse telers een voorkeur voor de wat grovere Eurix. En in het rode segment staat Maranello al acht jaar op nummer 1 in West-Europa, maar zweert men in Mexico bij Ocelot en Triple 5. In het oranje segment tenslotte hebben we met Orbit een ras dat in zowel Canada als Mexico uitstekend presteert.”

Snacken, zaadloos & gevlamd

Net als bij tomaten, zoeken ook paprikatelers naar manieren om boven het maailveld uit te steken. Neem de snackpaprika’s, het Tribelli®-concept (meerdere kleuren) en de long conicals. De vraag daarnaar groeit. En wat te denken van rood met geel gevlamde Enjoya? “Een dergelijk mooi product verdient het om exclusief te blijven. Het wordt op dit moment slechts door twee bedrijven geteeld: één in Nederland en één in Noord-Amerika, waar het ras onder de naam Aloha wordt verkocht.” Omdat het gemak de mensen nou eenmaal dient, zijn er ook zaadloze rassen in ontwikkeling.

Onderstammen

En dat is nog niet alles. “Tien jaar geleden hebben we een nieuw programma opgezet, waarmee we grenzen hebben verlegd op het gebied van de onderstam. Er is een aantal specifieke, veelbelovende combinaties ontwikkeld van onderstam en cultuurras, die een significante meeropbrengst mogelijk maken. Mijn verwachting is dat een aantal innovatieve teeltbedrijven hier de komende jaren op kleine schaal ervaring mee wil opdoen. Dat is ook nodig, want zowel het opkweken als het telen van geënte planten, luistert erg nauw. In de paprikateelt draait alles om de juiste gewasbalans.”

Testing, testing

Samen met een gespecialiseerde plantenkweker is teler Richard van den Berg van kwekerij Berg Peppers in Nederland al zeven jaar nauw betrokken bij het ontwikkelingsprogramma van Enza Zaden voor onderstammen en geënte paprikaplanten. “Ik wilde graag meedoen, al besefte ik goed dat er geen garantie was voor succes,” zegt de gerenommeerde teler. “Als je de juiste combinatie kunt vinden, bieden geënte planten naar mijn idee meer garanties voor langdurige gewasvitaliteit, minder plantuitval en verhoging van het vruchtgewicht.” Om het screeningsprogramma op de voet te kunnen volgen, stelde de teler een paar duizend vierkante meter kas beschikbaar. Daar staan ieder jaar dezelfde proeven als in Enkhuizen, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn.

Voor een structurele omschakeling op geënte planten is het volgens de teler nog te vroeg, al ziet hij wel vooruitgang in het programma. “Enza Zaden doet gedegen onderzoek en koppelt de resultaten terug. We naderen het punt dat nodig is om de hogere kosten van geënte planten te rechtvaardigen. Die zijn niet gering en je hebt echt meer kilo’s nodig om het plaatje financieel rond te krijgen. Het kan best zijn dat ik de grenzen in de teelt wat nadrukkelijker moet opzoeken, maar grote risico’s zal ik zeker niet nemen. Al met al zie ik dit als een leerzaam traject, waarmee ik mijn voordeel kan doen zodra geënte planten écht doorbreken. Reken maar dat ik dan vooraan sta.”