Hoe tomatenteelt wereldwijd veranderd

Informatie

Verwarmde tomatenteelt wereldwijd

Verwarmde tomatenteelt wereldwijd

De verwarmde tomatenteelt is wereldwijd in beweging. Consumenten hebben de rijkdom aan vormen, smaken en kleuren ontdekt. Ook experimenteren ze met nieuwe toepassingen. Ze verwachten jaarrond een herkenbaar product, dat hoog op smaak is. Wij hebben daarin steeds meer te bieden.

Tomatenaanbod ingrijpend veranderd

Het verse tomatenaanbod is in de afgelopen vijfentwintig jaar ingrijpend veranderd.  Ooit lagen er vooral  vleestomaten, losse ronde tomaten en – als voorbode van wat er ging komen – cherrytomaten in de schappen. Inmiddels is het aanbod verrijkt met cocktailtomaten, pruimtomaten, tros- en snacktomaten in allerlei vormen, maten en kleuren.

Hogere verwachtingen

“Consumenten hebben de enorme variatie ontdekt. Ze experimenteren met nieuwe toepassingen en bereidingswijzen”, zegt Crop Breeding Manager Martijn van Stee. “Dat stimuleert de consumptie, maar het verwachtingspatroon groeit natuurlijk mee.” En dat heeft weer gevolgen voor de strategie en teeltwijzen van producenten. Door te investeren in groei, in geografische spreiding en in assimilatiebelichting zijn er bedrijven ontstaan die hun afnemers jaarrond kunnen bedienen met vruchten van een consistente, zeer hoge kwaliteit.

Tomaat Maxeza in Noord-Amerika

“In Noord-Amerika is die ontwikkeling al geruime tijd zichtbaar”, stelt Sales Manager Freek Knol vast. “Onze tomatenportfolio is er de laatste jaren dan ook duidelijk breder en sterker geworden. Met Maxeza hebben we een concurrerend ras in het grove trossegment. Het scoort beter op smaak en kleur dan de gevestigde rassen en heeft een vergelijkbare fysieke opbrengst. Veel telers hebben het ras op proef en zijn tevreden over zijn prestaties. De markt is echter competitief en het valt niet mee om voor een kwalitatief beter ras een hogere prijs te krijgen. Dat moedigt niet aan om over te stappen, maar ik heb goede hoop dat Maxeza het vertrouwen krijgt.

Diverse smaaktomaatjes samen verkocht

Een opkomend segment is dat van de ‘medley packs’. Dit zijn doosjes met fijne (smaak)tomaatjes van verschillende typen en kleuren. “Onze veredelaars ontwikkelden een lijn met verschillend gekleurde tomaatjes die op uniforme wijze geteeld kunnen worden. In 2018 gaan we die lijn hier uitrollen.”
 
Andere rassen waarvoor de belangstelling groeit, zijn:

  • Garincha (grape),
  • Laudrup (mini plum),
  • de kleine cocktailtomaten Annamay en Annaisa,
  • de grove cocktailtomaat Avalantino
  • de nieuwe vleestomaat EZ 1197, die in Mexico goed presteert.

Ultramoderne Russische kassen

“In Rusland wil de overheid minder afhankelijk worden van importstromen eninvesteren ze zwaar in ultramoderne kassen”, zegt Product Manager Enza Zaden Export (Oost-Europa) Mike Lemmen. “Gevestigde bedrijven en nieuwe investeerders rollen projecten uit van tientallen hectaren. In de zomer is er meestal voldoende aanbod vanuit de onverwarmde tunnelteelt en de vele moestuinen. Telers en investeerders richten zich daarom vooral op de belichte zware stookteelt.

Groeiende markt

In de komende drie jaar wordt er ruim 300 ha bijgebouwd, met name rond Moskou, Sint-Petersburg en in het zuiden van Rusland. Bovendien investeren buurlanden in grootschalige tuinbouwprojecten in de Kaukasus en in Kazachstan. Het is goed om te zien dat ons marktaandeel meegroeit. Maxeza doet het in Rusland erg goed, omdat dit ras zich in een continentaal klimaat extra onderscheidt. Andere zeer gewilde rassen voor de tomatenteelt zijn Savantas, Tomagino en Robagino. Andere specialties zullen de komende jaren voet aan de grond krijgen.”

Roze vleestomaten in Polen

Met 1.000 ha verwarmde tomatenteelt is Polen een exportland van betekenis. De binnenlandse vraag wordt gedomineerd door roze vleestomaten, die de helft van het totale areaal in beslag nemen. Lemmen: “Zeven jaar geleden was dit product goed voor nog geen 100 ha. Het is een relatief duur, nostalgisch tomatentype met een goede smaak. De sterke groei van dit segment is tekenend voor de economische groei en de toegenomen welvaart in het land.” Wij hebben zeer recent een ras ontwikkeld dat  in dit segment hoge ogen gooit. “In 2018 zetten we dit ras proefsgewijs breder uit”, besluit de product manager. “Dat doen we ook met de grove trostomaat Maxeza, die hier geleidelijk terrein wint.”