Annaïsa

Annaïsa

 
×
Gewas
Tomaat
Type
Cocktail
Resistenties HR
ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
Resistenties IR
TSWV/On/Ma/Mi/Mj
Tolerantie
Si
Planteigenschappen
Zeer hoge smaakwaardering.
Vorm
Rond
Gewicht
38 - 42 gr
Kleur
Rood
Plant type
Groeikrachtig planttype dat generatieve sturing vraagt.
Meer informatie
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Onze mensen helpen u graag op weg.