Lollo Rossa Sla Joba

Joba

[E01L.30627]

Joba is een dubbel rode rossa met een goede doorkleuring, snelle groei en ontwikkeling met een zeer goede kropgrootte. Hij geeft een hoge teeltgarantie ook onder slechtere omstandigheden. Joba is ideaal door grootte en snelheid voor de voorjaarsteelt, maar ook in de herfst. Voor de zomer is hij niet zozeer geschikt, vraag hiervoor uw vertegenwoordiger.

Gewas
Sla
Type
Lollo Rossa
E-nummer
E01L.30627
Resistenties HR
Bl:16-37EU/Nr:0
Plantperiode
Week 8 tot en met 35
Oogstperiode
Week 16 tot en met 42
Teeltmethode
Vollegrond
Onze rassen van het type Lollo Rossa | Sla