Non-GMO verklaring

Informatie

Non-GMO verklaring

Attestation non-OGM

Geen GMO gewassen in onze portfolio

Alle rassen die momenteel door Enza Zaden Beheer B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (Enza Zaden) in de handel worden gebracht of ter beproeving worden vrijgegeven, zijn ontwikkeld met conventionele veredelingsmethoden, zonder gebruikmaking van genetische modificatietechnieken waarop EU-richtlijn 2001/18/EG van toepassing is.

Indien Enza Zaden in de toekomst besluit rassen op de markt te brengen of voor beproeving beschikbaar te stellen die GMO's (genetisch gemodificeerde organismen) zijn en die zijn ontwikkeld met behulp van genetische modificatietechnieken waarop EU Richtlijn 2001/18/EG van toepassing is, zal dit vooraf worden aangekondigd.