Non-GMO verklaring

Informatie

Non-GMO verklaring

Attestation non-OGM

Geen GMO gewassen in onze portfolio

Enza Zaden verklaart dat alle rassen die momenteel voor beproeving zijn uitgegeven resp. in het handelsverkeer zijn toegelaten, zijn ontwikkeld door middel van klassieke veredelingsarbeid, zonder gebruikmaking van genetische modificatietechnieken.

Indien wij in de toekomst rassen in beproeving nemen of in het verkeer brengen, die te beschouwen zijn als genetisch gemodificeerde rassen (GMO’s, Genetically Modified Organisms), dan zullen wij dit bekend maken.