MVO-beleid Enza Zaden

Informatie

Aandacht voor mens en milieu

Focus on people and the environment

MVO zit in ons DNA

Enza Zaden realiseert zich dat een onderneming alleen succesvol kan zijn als het opereert in harmonie met samenleving en milieu. Algemeen Directeur Jaap Mazereeuw: “Ons bedrijf heeft een internationaal MVO-beleid gebaseerd op 3 pijlers. Duurzaam ondernemen, waaronder het ontwikkelen van resistente rassen, is ook ons vak. Het zit als het ware in ons DNA.”

Toegang tot sterke en gezonde groenterassen

Het is ons doel om, waar ook ter wereld, mensen toegang te verschaffen tot gezonde en gevarieerde groenten. Hoe we dat doen? We ontwikkelen nieuwe, sterke groenterassen met een hoge productiviteit en resistentie tegen ziekten en plagen. Rassen die tijdens de teelt minder gewasbeschermingsmiddelen, water en kunstmest nodig hebben. En daarnaast een hogere opbrengst per hectare opleveren. Of rassen die goed gedijen in gebieden waar voorheen geen of slechts beperkte teelt mogelijk was. Vervolgens zorgen we er via ons internationale netwerk voor dat deze rassen ook wereldwijd te verkrijgen zijn. En ondersteunen we lokale tuinders met teeltadvies. Zodat zij het optimale resultaat uit onze rassen halen.

Impact op het milieu beperken

We houden onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk. We hebben beleid ontwikkeld voor reductie van ons afval, energieopwekking op onze vestigingen, duurzaam bouwen en inkopen. Op ons Santslootgebouw voor zaadverwerking en –opslag in Nederland liggen 2.000 zonnepanelen. Met dit flinke aantal panelen voorzien we in een groot deel van onze eigen energiebehoefte

Verbeteren van levensstandaard

We werken aan de verbetering van de levensstandaard van mensen. Bijvoorbeeld voor boeren in ontwikkelingslanden. We voeren het beleid zo praktisch mogelijk uit. Bij voorkeur in landen waar we zelf ook actief zijn en ondersteuning kunnen bieden. Enza Zaden verhoogt met middelen en kennis de productie van groenten en daardoor de levensstandaard. We steunen kleine en middelgrote projecten zoals Fair Planet in Ethiopië en Yayasan Foundation in Indonesië..

Fair Planet helpt kleine boeren in Ethiopie aan betere kwaliteit groentezaad. En geeft voorlichting en training aan zogenaamde ‘koploper-boeren’. We leren de boeren hoe ze met de betere zaden een betere oogst kunnen realiseren. Deze groep boeren geeft op hun beurt hun kennis door aan andere boeren binnen de coöperatie waar zij lid van zijn. 

De Yayasan Foundation in Indonesië helpt lokale groentetelers bij hun groenteproductie, vooral die in de afgelegen gebieden van het lastige laagland. Door onze kennis en technologie te delen, verbeteren we het levensonderhoud van duizenden boerengezinnen.