Trostomaat Ustica

Ustica Biologisch search_facet_HrToBrfv

[E15A.42811]
Een hoog resistent (HR) ToBRFV-ras in het midden tros segment, maar is ook mogelijk als losse tomaat. Het ras heeft een zeer uniforme tros die mooi gestrekt is. Daarnaast heeft het een goede, vroege productie en een open (arbeidsvriendelijk) gewastype.
Biologisch
Ras ook biologisch verkrijgbaar via Vitalis Biologische Zaden. Vraag uw vertegenwoordiger naar de huidige beschikbaarheid of kijk op de website van Vitalis.
search_facet_HrToBrfv
Ras met een hoge resistentie (HR) voor het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of ziektedruk in hoge mate beperken vergeleken met vatbare rassen. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen deze plantenrassen echter enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen.
Gewas
Tomaat
Type
Tros
Subtype
Medium cluster
E-nummer
E15A.42811
Resistenties HR
ToMV:0-2/ToBRFV/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
Resistenties IR
On/Ma/Mi/Mj
Tolerantie
Si
Raseigenschappen
Zeer uniforme gestrekte trostomaat (ook los). Vroeg in productie en arbeidsvriendelijk gewas.
Vorm
Rond
Gewicht
110 - 130 gr
Kleur
Rood
Plant type
Gemiddeld groeikrachtig generatief
Biologisch
Ja
HR ToBRFV
Ja