Trostomaat Perimos van Enza Zaden

Perimos search_facet_HrToBrfv

Een ras in het grove trossegment met sterke groeikracht en een hoog productiepotentieel.

 

Lees hier de Perimos teelttips

search_facet_HrToBrfv
Ras met een hoge resistentie (HR) voor het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of ziektedruk in hoge mate beperken vergeleken met vatbare rassen. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen deze plantenrassen echter enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen.
Gewas
Tomaat
Type
Tros
Subtype
Large cluster
Resistenties HR
ToMV:0-2/ToANV/ToBRFV/Pf:A-E/Fol:0,1/For
Resistenties IR
On/Ma/Mi/Mj
Tolerantie
Si
Raseigenschappen
Groeikrachtig ras welke sterk op zetting en grofheid gestuurd moet worden. Mooie ronde vruchten.
Vorm
Rond
Gewicht
140 - 170 gr
Kleur
Rood
Plant type
Groeikrachtig vegetatief
HR ToBRFV
Ja