Teelttip tomaat Martinique & Perimos

Informatie

Teelttip tomaat

Trostomaat Perimos

Martinique & Perimos

Algemeen

Tot nu toe is de lichthoeveelheid totaal anders dan vorig jaar en de ontvangen hoeveelheid licht ten opzichte van normaal is ook lager, met soms enkele dagen met extreem weinig licht. Dit resulteert in lagere gemiddelde vruchtgewichten en lagere producties. Pepino bleef door het lichttekort ook lang aanwezig met als gevolg wat miszetting. Vanaf tros 4 (late zaai) en tros 5 (vroege zaai) zien we het gemiddeld vruchtgewicht pas naar de 150 gram gaan. De planten kunnen zich de komende tijd nog makkelijk naar de sterke kant ontwikkelen. Generatief sturen blijft noodzakelijk is de verwachting en laat de koppen niet te dik worden.

Temperaturen en teelt

Blijf nog met grote P-banden werken om de regeling rustig te houden en let op met kouval. Stel nog altijd een generatieve temperatuurstrategie in. Een mogelijke temperatuurstrategie voor Martinique/Perimos is:

Op een bewolkte dag
• Ochtend: 17.°C . De temperatuur moet bij voorkeur worden bereikt bij zonsopgang.
• Middag: 20°C.
• Voornacht: 14°C. (Start bij zonsondergang voor een periode van 3-4 uur).
• Nacht: 16,5°C.

Zonnige dag (> 800 joule)
• Ochtend: 17,5°C . De temperatuur moet bij voorkeur worden bereikt bij zonsopgang.
• Middag: 21°C. Met een maximale temperatuurstijging tot 25°C tussen 13:00u en 16:30u. Voornacht: 15°C (Start bij zonsondergang voor een periode van 3-4 uur).
• Nacht: 17°C.

Bij 2000j mogen we met de etmalen rond de 20°C uitkomen. Houd er wel rekening mee dat de temperatuurstrategie altijd moet worden aangepast aan de weersomstandigheden, omstandigheden in de kas en de stand van het gewas.
Een gemakkelijk hulpmiddel om een te vegetatief gewas in balans te krijgen is om de middagtemperatuur (zonder lichtverhoging) tijdelijk langer (een uur na zonsondergang) aan te houden. Dit kan alleen op zonnige dagen (>800 joule).

Watergift/EC/bemesting

Vanaf half april wordt aangeraden om de druppel-EC geleidelijk te verlagen naar een EC tussen 3,2 en 3,5 (alles 0,2-0,3 hoger dan men gewend was bij het oude standaardras). In periodes met zeer warm weer (> 25 °C) kan de druppel-EC tijdelijk worden verlaagd tot 2,5-3. Over het algemeen wordt een EC in de mat tussen 4,0 en 5,5 aanbevolen. Ideaal in het substraat is in het voorjaar een EC van ongeveer 5,0-5,5 en in de zomer rond de 4,0-4,5. Om te voorkomen dat de planten te vegetatief worden, worden lagere nitraatgehaltes geadviseerd. Een nitraatgehalte (NO3) van 10 mmol/l (gecorrigeerd tot een concentratie van 3,0 EC) in het substraat wordt aanbevolen vanaf het begin van de teelt tot mei. Dit heeft geen negatieve invloed op groei en productie. Het wordt echter niet aanbevolen om lagere nitraatgehaltes dan 10 mmol/l aan te houden. Vanaf mei wordt aanbevolen om het NO3-niveau richting 10-12 mmol/l voor Perimos en 12-14 mmol/l voor Martinique (gecorrigeerd tot een concentratie van 3 EC) geleidelijk te verhogen om ervoor te zorgen dat de plant groeikrachtig genoeg is om de zomer door te komen. Kalibemesting blijft voor deze rassen altijd iets om voldoende hoog te houden.

Blad verwijderen

Het is aan te bevelen om een open gewas te creëren. Het advies is om een blad uit de kop mee te nemen bij het indraaien van de planten. Waarschijnlijk kan dit bij Perimos onbelicht jaarrond gedaan worden en bij Martinique (afhankelijk van de gewasstand) op sommige bedrijven van half mei tot 1 juli om de week of eventueel stoppen met een blad uit de kop te halen. Het verbetert de lichtpenetratie in het gewas en draagt bij aan een generatievere gewasstand.

Snoeien

Op 6 snoeien zouden we met Perimos eerder aanraden dan met Martinique, maar dit kan voor beide rassen wel gedurende april/mei.