HREZ: Hoge resistentie door Enza Zaden | ToBRFV

HREZ: Hoge Resistentie door Enza Zaden

Wij hebben tomatenrassen ontwikkeld met een Hoge Resistentie tegen het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) - sterk en compromisloos in kwaliteit. Samen met de telers die de eerste rassen met Hoge Resistentie telen, creëren we een betere toekomst voor iedereen.

Blijf op de hoogte van HREZ

Een doorbraak voor de tomatenindustrie

In 2016 toonde één plant een opmerkelijke veelbelovende prestatie. Het had dat ene kleine verschil dat een grote impact zou maken. Nu presenteren we met trots HREZ, onze exclusieve collectie Hoog Resistente tomatenrassen die zijn ontwikkeld om de ToBRFV uitbraak te bestrijden. Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) vernietigt hele gewassen en bedreigt de wereldwijde tomatenindustrie sinds 2014. De opbrengsten van de tomatenproductie zijn aanzienlijk gedaald, de productiekosten zijn gestegen en de kwaliteit wordt in elke schakel van de toeleveringsketen bedreigd door dit zeer besmettelijke virus. Onze HREZ-collectie is een doorbraak die de verspreiding van ToBRFV helpt voorkomen en een revolutie teweegbrengt in de tomatenindustrie.


HREZ: een nieuw merkteken van vertrouwen

Hoge Resistentie van Enza Zaden (HREZ) is een groeiende collectie tomatenrassen met een Hoge Resistentie tegen ToBRFV. De HREZ-rassen vormen een langverwachte verandering voor de tomatenindustrie. De HREZ-collectie omvat rassen in alle belangrijke tomatentypen, waaronder roma, vlees-, pruim-, cherry-, snack- en trostomaten. De rassen zijn ook aangepast aan verschillende teeltsystemen en -omstandigheden.

Blijf op de hoogte van HREZ


Met HREZ krijgen producenten die al jaren gebukt gaan onder de dreiging van ToBRFV de kans om terug te keren naar de reguliere plantdata en regelmatige oogstcycli, terwijl ze kunnen rekenen op een consistente kwaliteit en mogelijk hogere opbrengsten. Retailers kunnen op hun beurt een betere leveringsbetrouwbaarheid en een consistente productkwaliteit verwachten. HREZ is een label waarmee de tomatenindustrie met vertrouwen vooruit kan kijken.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op

Waarom is Hoge Resistentie belangrijk?

De afgelopen acht jaar is de tomatenindustrie voor grote uitdagingen komen te staan door de verspreiding van het ToBRFV-virus. Deze industrie is meer dan 190 miljard dollar per jaar waard en speelt een cruciale rol in onze voedselvoorzieningsketen. De fytosanitaire protocollen zijn aangescherpt, de arbeid is toegenomen en de gewassen worden vaker gewisseld om het virus te bestrijden. Deze maatregelen zijn niet voldoende geweest om het virus uit te roeien en hebben de kosten voor de sector doen stijgen. Bovendien hebben onverkoopbare vruchten de opbrengst verminderd en de sector gedwongen over te schakelen op suboptimale plantdata en korte oogstcycli. Ondanks deze maatregelen nemen de infectiecijfers in meer dan 30 landen nog steeds toe. Tomatenrassen met een Hoge Resistentie komen niet alleen uw bedrijf, maar de hele sector ten goede. Het is een stap die een groot verschil kan maken in de strijd tegen de verspreiding van ToBRFV.
Abonneer u op onze HREZ-nieuwsbrief

Hygiënemaatregelen blijven essentieel

De bestrijding van ToBRFV vereist een meerledige aanpak die tomatenrassen met een Hoge Resistentie en hygiënemaatregelen combineert.  De tomatenindustrie is de afgelopen jaren beter geworden in de bestrijding van ToBRFV dankzij een nauwe samenwerking met tomatentelers en andere professionals over de hele wereld. De ervaring leert dat hygiënemaatregelen een sleutelrol spelen bij het beperken van de virusdruk.

Gebruikte materialen afvoeren

Een nieuwe zone vereist nieuwe handschoenen en kleding. Gooi gebruikte altijd weg


Reinigen en desinfecteren

Handen, gereedschap, schoenen en oppervlakten die in contact komen met planten


Toegang beperken

Minder mensen betekent minder kans op verspreiding van het virus


Minimaliseer het aantal handelingen

Voer werkzaamheden alleen uit wanneer noodzakelijk om beschadigingen aan de plant te voorkomen

Lees meer over HREZ

Enten op een onderstam kan negatieve effecten hebben op de eigenschappen en resistentie van de HREZ tomatenrassen. Er zijn bepaalde mutaties en er kunnen nog meer mutaties van ToBRFV ontstaan waarvoor HREZ-tomatenrassen geen hoge resistentie bieden of waarvoor de resistentie nog niet is vastgesteld. De prestaties van de HREZ-tomatenrassen kunnen verschillen als gevolg van meerdere factoren waar Enza Zaden geen controle over heeft, inclusief maar niet beperkt tot omgevings- en agronomische factoren. Producten dragen soms door zaad overgedragen ziekten met zich mee of hebben een lagere weerstand tegen plantenziekten wat niet waarneembaar is. Bovendien kan het opnemen van ziekteresistentiekenmerken in nieuw ontwikkelde rassen andere gevolgen hebben voor de groei, met inbegrip van maar niet beperkt tot groeistoornissen en overgevoelige reacties op omgevingscondities.

Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties die door Enza Zaden op deze website of in andere communicatie worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn gebaseerd op Enza Zaden's beoordeling van haar testresultaten en praktijkervaring. Enza Zaden garandeert of impliceert niet dat onder alle omstandigheden vergelijkbare resultaten kunnen worden behaald.

Hoewel Enza Zaden de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen en onderhouden van de op deze site verstrekte informatie, kan Enza Zaden niet garanderen dat deze informatie volledig, actueel en/of accuraat is. Enza Zaden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door de gebruikmaking van, het vertrouwen op of het handelen naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Enza Zaden. Alle informatie op deze site wordt verstrekt ‘as is’ en Enza Zaden geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot prestaties, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.