Zonnige toekomst voor bloemkool

Informatie

Zonnige toekomst voor bloemkool

Bloemkool is booming

Wie bloemkool nog associeert met oude omaatjes en lauwe sausjes, loopt hopeloos achter. Bloemkool is booming. Je kunt er namelijk pizzabodems van maken, rijstkorrels en tortillas, als alternatief voor glutenhoudend meel. Bloemkool is hip en gaat steeds verder de grens over.

Sjieke witte bloemkool

Bloemkool is door de jaren heen in vele landen een steeds gangbaarder product geworden. Vroeger was deze kool in Westerse landen vooral een luxegroente, maar nu staat hij in de meeste huishoudens geregeld op het menu. En die ontwikkeling zien we ook in vele andere gebieden op de wereld. De verwachting is dan ook dat de vraag naar bloemkool de komende jaren zal toenemen.

Nieuwe teeltgebieden

Doordat mensen meer geld hebben om naast rijst ook groente aan hun menu toe te voegen, maar ook door veredeling van de sjieke witte bloemkool. Die kon tot voor kort nauwelijks geteelt worden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, omdat het daar te warm was, waardoor het gewas doorschoot of geen kool ontwikkelde. Dankzij veredeling zijn er voor deze ‘moeilijke’ teeltgebieden nu ook goede rassen beschikbaar.

Bloemkoolveredeling is uitdagend

Wat bloemkoolveredeling zo uitdagend maakt, is de specifieke teeltperiode. Een bloemkooljaar is opgebouwd uit verschillende teeltseizoenen en elk teeltseizoen vraagt om een of meerdere verschillende rassen. Daarnaast kiezen telers in bepaalde regio’s, zoals Frankrijk, voor rassen met verschillende teeltlengtes.

Crop Research Director Jan Draaistra legt uit: “Er zijn rassen die na 200 dagen van het land moeten, maar ook rassen die de telers al na 80 dagen moeten oogsten, omdat ze anders doorschieten. In Frankrijk kunnen telers door weers- en grondomstandigheden niet na elke oogst de grond opnieuw bewerken en beplanten. Die kiezen dus voor rassen met verschillende opvolgende teeltlengtes. In het zaaiseizoen worden alle stukken land in een korte periode ingeplant om daarna het gehele seizoen te kunnen blijven oogsten.”

Tweejarig gewas

Daarnaast is bloemkool een tweejarig gewas. Zaadproductie duurt dus twee jaar, wat goede planning vereist. Het contact met de keten en tussen de veredeling, productie en sales is daarom des te belangrijker. Alleen dan kunnen we snel schakelen en flexibel inspringen.

Voorgesneden bloemkoolroosjes

Gemak dient de mens. En dat geldt ook voor de grote witte bloemkolen, die mensen ooit kochten om er zelf roosjes van te snijden. Inmiddels zien we een grote toename aan zakjes met voorgesneden bloemkoolroosjes.

Nieuwe verwerkingsmanieren voor bloemkool

Tel daar de vraag naar nieuwe verwerkingsmanieren van bloemkool als pizzabodems, ‘rijst’ en tortilla’s en de voorzichtig stijgende vraag naar niche soorten als de Romanesco bij op en de vooruitzichten zijn rooskleurig. “Bij onze productontwikkeling houden we met al deze zaken natuurlijk rekening,” zegt Crop Research Director Jan Draaistra.

Specialities en verwerking

“Zo hebben we naast veredelingsprogramma’s voor de conventionele, witte bloemkool, ook aparte programma’s voor de veredeling van de specialities en voor de bloemkolen bestemd voor verwerking. Bij deze laatste kijken we naar andere eigenschappen: grote bloemkolen die vooral enorm uniform zijn. Wij richten ons volledig op de toekomst.”