Odpowiedzialność

Informacja

Odpowiedzialność

Responsibility: hands protecting a young plant

Wolność do działania niezależnego

Każdy pracownik firmy Enza Zaden czuje się odpowiedzialny za swoją pracę. Wyrazem tego jest ogromne zaangażowanie i pasja, z jaką pracują nasze zespoły. Zaangażowanie w pracy na rzecz zespołu i całej firmy.

Każde ogniwo w dynamicznym łańcuchu operacji jest ważne i wszystkie są ze sobą połączone. Ponieważ każdy ma silne poczucie przynależności do większej wspólnoty, nasi pracownicy każdego dnia z przyjemnością poświęcają się wspólnej pracy w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

Kadra kierownicza często prowadzi działania coachingowe i kieruje działaniami, których celem jest osiągnięcie pewnych celów. Nasi pracownicy działają w dużym stopniu samodzielnie i odpowiadają za realizację swoich celów. Dokładny zakres i sposób uzyskiwania tej samodzielności zależy od zajmowanego stanowiska w organizacji.