Nasze kompetencje

Nasze kompetencje

Współpraca, duch przedsiębiorczości i odpowiedzialność: bez względu na to, jak różni są nasi pracownicy, wszyscy mają wspólne cechy, dzięki którym nasza firma osiągnęła swoją obecną pozycję. Cechami tymi są kompetencje zawodowe, które cenimy najbardziej.

W procesie wyboru nowych pracowników kompetencje te są na pierwszym miejscu. Znalezienie osoby doskonale pasującej pod względem poziomu wykształcenia i doświadczenia to nie wszystko. Aby realizować wartości ważne dla firmy Enza Zaden i dobrze wpisywać się w naszą kulturę równie ważna jest dobra współpraca, duch przedsiębiorczości oraz poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.