Disclaimer

Informacja

Disclaimer

Ogólne warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Enza Zaden

 

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik akceptuje podane poniżej ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Enza Zaden i oświadcza, że nie wystąpi z roszczeniem wobec żadnego z podmiotów Enza Zaden (dalej w niniejszym dokumencie zwanych łącznie „Enza Zaden”) w związku z informacjami, zaleceniami i poradami zawartymi na tej stronie. Niezaakceptowanie tych warunków ogólnych wyklucza dalsze korzystanie z tej strony internetowej.

 

  1. Enza Zaden może w dowolnym momencie zmienić tę stronę internetową i jej zawartość, w tym ogólne warunki korzystania z niej. Enza Zaden nie może ponosić odpowiedzialności za konsekwencje takich zmian. Tylko Enza Zaden może dokonywać zmian w tej stronie internetowej.
  2. Strona internetowa może zwierać łącza lub odniesienia do innych stron internetowych. Ponieważ Enza Zaden nie ma wpływu na zawartość innych stron internetowych, nie ponosi również odpowiedzialności za informacje, które podmioty trzecie podają na swoich stronach internetowych.
  3. Takie strony internetowe mogą odwoływać się do odmian, które nie są dostępne w danym kraju. Takie odwołania nie oznaczają, że Enza Zaden wprowadza taką odmianę na rynek w danym kraju, lub że zamierza prowadzić sprzedaż tej odmiany na danym rynku.
  4. Wszystkie informacje i ilustracje przedstawione na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim firmy Enza Zaden i bez uprzedniej zgody Enza Zaden nie mogą być kopiowane ani publikowane w formie drukowanej, jako fotokopie, na mikrofilmie, w formie cyfrowej ani żadnej innej.
  5. Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu Holandii. Wszelkie spory są przedkładane do rozstrzygnięcia sądowi w Alkmaar w Holandii.
  6. Informacje dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie internetowej (np. pliki cookie) są przechowywane. Enza Zaden zastrzega sobie prawo do przechowywania tych informacji i do wykorzystania ich do celów statystycznych i zapisu na nośnikach danych do własnych celów.
  7. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem dotyczącym prywatności YouTube LinkedIn Facebook; można tam znaleźć więcej informacji dotyczących wykorzystania danych uzyskanych z plików cookie.