HREZ: Wysoka Odporność od Enza Zaden

HREZ: Wysoka Odporność od Enza Zaden

Opracowaliśmy odmiany pomidorów o wysokiej odporności na Wirusa Brunatnej Plamistości Owoców Pomidora (ToBRFV) - silne i bezkompromisowe pod względem jakości. Wraz z hodowcami, którzy uprawiają pierwsze odmiany o Wysokiej Odporności (HR), tworzymy lepszą przyszłość dla wszystkich.

Bądź na bieżąco z informacjami na temat HREZ

Przełom w branży pomidorowej

W 2016 roku jedna roślina okazała się niezwykle obiecująca. Miała tę jedną małą różnicę, która miała ogromny wpływ. Teraz z dumą prezentujemy naszą ekskluzywną kolekcję odmian pomidorów o Wysokiej Odporności Enza Zaden (HREZ), opracowaną w celu zwalczania epidemii ToBRFV. ToBRFV niszczy całe uprawy i zagraża globalnemu przemysłowi pomidorowemu od 2014 roku. Z powodu tego wysoce zaraźliwego wirusa nastąpił znaczny spadek plonów pomidorów, wzrost kosztów produkcji i zagrożenie dla jakości pomidorów na każdym etapie łańcucha dostaw. Nasza kolekcja HREZ zmienia zasady gry, pomagając zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów w uprawach i rewolucjonizując przemysł pomidorowy.

HREZ: nowa oznaka zaufania

High Resistance by Enza Zaden (HREZ) to rosnąca kolekcja odmian pomidorów o Wysokiej Odporności (HR) na ToBRFV. Odmiany HREZ stanowią długo oczekiwany przełom w branży pomidorowej. Kolekcja HREZ obejmuje odmiany wszystkich ważnych typów pomidorów, w tym duże śliwkowe (roma), mięsiste, małe śliwkowe (winogronowe/snack), cherry, koktajlowe i pomidory na winorośli (TOV/cluster). Odmiany są również przystosowane do różnych systemów uprawy i warunków wzrostu.


Dzięki HREZ producenci od lat zmagający się z zagrożeniem ToBRFV mają szansę powrócić do preferowanych terminów sadzenia i regularnych cykli zbiorów, jednocześnie oczekując bardziej spójnej jakości i potencjalnie wyższych plonów. Z kolei sprzedawcy detaliczni mogą oczekiwać lepszego planowania dostaw i większej spójności jakości produktów. HREZ to etykieta, która pozwala branży pomidorowej z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zainteresowany? Prosimy o kontakt

Dlaczego Wysoka Odporność (HR) jest tak ważna?

W ciągu ostatnich ośmiu lat przemysł pomidorowy stanął w obliczu poważnych wyzwań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ToBRFV. Branża ta jest warta ponad 190 miliardów dolarów rocznie i odgrywa kluczową rolę w naszym łańcuchu dostaw żywności. Protokoły fitosanitarne są ulepszane, zwiększana jest siła robocza, a uprawy są częściej rotowane w celu zwalczania wirusa. Środki te nie były wystarczające do wyeliminowania wirusa i zwiększyły koszty branżowe. Ponadto owoce nie nadające się do sprzedaży zmniejszyły plony i zmusiły branżę do przejścia na nieoptymalne terminy sadzenia i krótkie cykle zbiorów. Pomimo tych działań, wskaźniki infekcji rosną w ponad 30 krajach. Odmiany pomidorów o wysokiej odporności przynoszą korzyści nie tylko Twojej firmie, ale całej branży. Jest to mały krok, który może mieć duże znaczenie w walce z rozprzestrzenianiem się ToBRFV.

Środki sanitarne pozostają niezbędne

Walka z ToBRFV wymaga wielowarstwowego podejścia, które łączy w sobie odmiany pomidorów o wysokiej odporności i środki sanitarne.  Przemysł pomidorowy stał się lepszy w walce z ToBRFV w ciągu ostatnich kilku lat dzięki ścisłej współpracy z producentami pomidorów i innymi specjalistami na całym świecie. Doświadczenie pokazuje, że środki sanitarne odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu niskiej presji wirusa.

Czyszczenie i dezynfekcja

Ręce, narzędzia, buty i powierzchnie mające kontakt z ro


Utylizacja zużytych materiałów

Nowa strefa wymaga nowych rękawic i odzieży. Zawsze wyrzucaj zużyte.


Ograniczenie dostępu

Mniejsza liczba osób oznacza mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa


Zminimalizowana obsługa

Obsługuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby uniknąć zranienia

Więcej informacji o HREZ

Zastrzeżenie

Szczepienie na podkładce może mieć negatywny wpływ na cechy i odporność odmian pomidorów HREZ. Istnieją i mogą pojawić się kolejne mutacje ToBRFV, na które odmiany pomidorów HREZ nie oferują wysokiej odporności lub na które odporność nie została jeszcze ustalona. Wydajność odmian pomidorów HREZ może się różnić z powodu wielu czynników pozostających poza kontrolą Enza Zaden, w tym między innymi czynników środowiskowych i agronomicznych. Produkty czasami przenoszą choroby przenoszone przez nasiona lub mają niższą odporność na choroby roślin, które mogą nie być widoczne dla Enza Zaden. Ponadto włączenie cech odporności na choroby do nowo opracowanych odmian może mieć inny wpływ na wzrost, w tym między innymi zaburzenia wzrostu i nadwrażliwe reakcje na warunki środowiskowe. Opisy, zalecenia i ilustracje dostarczone przez Enza Zaden na tej stronie internetowej lub w innych komunikatach służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i opierają się na ocenie wyników testów i praktycznym doświadczeniu Enza Zaden. Enza Zaden nie zapewnia, nie gwarantuje ani nie sugeruje podobnych wyników we wszystkich okolicznościach i warunkach środowiskowych.

Chociaż firma Enza Zaden dołożyła najwyższej staranności przy opracowywaniu i utrzymywaniu informacji zawartych na tej stronie, nie może zagwarantować ich kompletności, aktualności i/lub dokładności. W związku z tym Enza Zaden nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania, polegania lub działań podjętych na podstawie informacji zawartych na tej stronie, chyba że jest to kwestia umyślnego działania lub umyślnej lekkomyślności ze strony Enza Zaden. Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane "tak jak są", bez udzielania przez Enza Zaden jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji wykonania, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.